Миколаївський район » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Регуляторна діяльність УВАГА! КОРОНАВІРУС! COVID-19 Оголошення

Новини

Щодо формування мережі державного та місцевих бюджетів на 2022 рік

06/12/2021

Управління Державної казначейської служби України у Миколаївському районі Миколаївській області з метою забезпечення своєчасного та достовірного формування бази даних мережі державного та місцевих бюджетів на 2022 рік повідомляє наступне. Відповідно до розділу 2 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2013 за № 130/22662 (далі - Порядок 1407), районні державні адміністрації (далі - РДА) включають до мережі (далі – мережа) розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного бюджету, які обслуговуються в управліннях Державної казначейської служби України у районах та містах Миколаївської області (далі – органи Казначейства). Органи Казначейства перевіряють мережу, надану РДА, на відповідність встановленим вимогам щодо формування мережі та даним Єдиного реєстру (код розпорядника коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене найменування, статус установи (розпорядник або одержувач), код та найменування органу Державної казначейської служби). У разі недотримання РДА встановлених Порядком 1407 вимог при формуванні мережі, виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру, документ повертається на доопрацювання. Також, відповідно до п.4.1 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1569/21881 (далі – Порядок 938), мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету ( далі – мережа МБ) повинна бути складена згідно з рішенням (проектом рішення) про відповідний місцевий бюджет на 2022 рік. Орган Казначейства перевіряє подану інформацію щодо мережі МБ на відповідність переліку розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо ним обслуговуються, встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства). У разі недотримання установленого порядку складання, затвердження, подання та основних вимог до мережі, виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру документ відповідно до п.4.20 Порядку 938 повертається відповідному розпоряднику бюджетних коштів, що його подав, на доопрацювання. Органи Казначейства формують та ведуть базу даних мережі РДА та мережі МБ на 2022 рік в модулі «Єдина мережа» автоматизованої системи «Є- Казна». До органу Казначейства надають мережу та мережу МБ разом з супровідним листом за допомогою програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство», модуля «СДО АРМ Єдина мережа» або на паперових (2 примірника) та електронних носіях:
райдержадміністрації за формою згідно з додатком 1 Порядку 1407, не пізніше ніж за 10 днів до початку бюджетного періоду; головні розпорядники коштів місцевих бюджетів за формою згідно з додатком 4 (або 5) Порядку 938 з одночасним поданням сканкопії мережі МБ або реєстрів змін, погоджених відповідними фінансовими органами, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду. При формуванні мережі на 2022 рік РДА та головні розпорядники коштів місцевих бюджетів повинні користуватися прикладним програмним забезпеченням MEREGAM/DB/MB та витягом з Єдиного реєстру у вигляді dbf файлу, який вони отримують самостійно за допомогою програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство», функції «Формування витягів з ЄР». До мережі та мережі МБ включаються розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, внесені до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі – Єдиний реєстр), який формується згідно з наказом Міністерства фінансів України від 22.12.11 № 1691 «Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів» (зі змінами),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.01.2012 за № 33/20346.
 

Всі новини →