Головна Новини Регуляторна діяльність УВАГА! КОРОНАВІРУС! COVID-19 Оголошення

Нормативно-правові акти

Основні законодавчі та інші нормативні документи, якими Миколаївська районна державна адміністрація керується у своїй роботі спрямованій на запобігання та виявлення корупції:

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

 Конституція України 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

1."Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII

2. «Про місцеві державні адміністрації» від 9.04.1999 № 586-XIV

3. «Про запобігання корупції» від 14.10. 2014 № 1700-VII.

 

ПОСТАНОВИ:

 1. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950;

2.  Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям від 16.11.2011 N 1195.

 

НАКАЗИ:

 1. Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 23.07.2021  № 449/21;

2. Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 23.07.2021  № 448/2;

3. Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування від 23.07.2021  № 450/21;

4. Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента від 23.07.2021  № 451/21;

5. Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції від 27.05.2021  № 277/21;

6. Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» 02.04.2020  № 127/20;

7. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування від 05.08.2016 № 158;

8. Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій  від 28.06.93 N 43;

9. Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій від 20.08.2021  № 539/21.

РІШЕННЯ:

1. Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 10.06.2016  № 2;

2. Про внесення змін до деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції щодо функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 18.08.2016  № 1;

3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів 11.08.2016  № 10;

4. Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків від 17.06.2016  № 2.

РОЗ’ЯСНЕННЯ:

 1. Декларування;

2. Викривачі корупції;

3. Конфлікт інтересів.

ПІДБІРКА ІНФОРМАЦІЙНО – МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОЖЛИВОСТІ БУТИ ЩЕ БІЛЬШЕ ЕФЕКТИВНИМИ У СВОЇЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Підбірка інформаційно-методичних матеріалів для можливості бути ще більш ефективними у своїй професійній діяльності

План заходів з питань запобігання корупції в Миколаївській районній державній адміністрації на 2021 рік. 

План заходів з питань запобігання корупції в Миколаївській районній державній адміністрації на 2022 рік

 Зміни до НПА набувають чинності з 01.12.2021