Миколаївський район » Регуляторна діяльність » Нормативна база
Українська | Русский | English
Головна Новини Регуляторна діяльність УВАГА! КОРОНАВІРУС! COVID-19 Оголошення

Нормативна база

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів та Методичних рекомендацій щодо проведення аналізу регуляторних актів
N 2, 13.01.2011, Наказ, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
13.01.2011 N 2
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів та Методичних рекомендацій щодо проведення аналізу регуляторних актів
На виконання Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
Методичні рекомендації щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів;
Методичні рекомендації щодо проведення аналізу регуляторних актів.
2. Департаменту регуляторної політики Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва:
довести цей наказ до відома голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Київського міського голови, голови Севастопольської міської ради, голів обласних рад;
забезпечити оприлюднення зазначеного наказу на офіційному сайті Держкомпідприємництва.
3. Рекомендувати голові ради АР Крим, Київському та Севастопольському міським головам, головам обласних рад довести цей наказ до відома голів сільських, селищних, міських рад, районних у містах та районних рад.
4. Департаменту регіональної політики забезпечити участь у робочих комісіях з питань прискореного перегляду регуляторних актів представників територіальних органів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову ліквідаційної комісії - першого заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Яцишину Г.М.
Голова Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва


М.Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
13.01.2011 N 2
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів
З метою забезпечення прозорості та урахування ініціатив суб´єктів господарювання, об´єднань роботодавців, споживачів, представників наукових установ органи місцевого самоврядування опубліковують повідомлення про створення робочої комісії з прискореного перегляду регуляторних актів (далі - робочі комісії) у засобах масової інформації, на офіційних WEB-порталах із зазначенням терміну та способу подання пропозицій щодо кандидатур, адресу та контактний телефон для прийняття пропозицій щодо кандидатур для участі у роботі комісій.
Для забезпечення необхідної регламентації та ефективності діяльності робочих груп, доцільно включити до складу кожної з таких робочих груп не менше половини представників об´єднань суб´єктів господарювання, об´єднань роботодавців, об´єднань споживачів та представників наукових установ.
Формування робочої комісії доцільно здійснювати відповідно до такого правила: при визначенні кількісного складу робочої комісії необхідно виходити з потреб забезпечення необхідного рівня представництва усіх сторін та ефективної роботи. З огляду на це, кількість учасників робочої комісії не може бути встановлена нормативно і обмежена чиїмось рішенням.
При визначенні потенційних учасників робочої комісії зі сторони представників об´єднань суб´єктів господарювання, об´єднань роботодавців та об´єднань споживачів, слід виходити із забезпечення максимально можливого рівня представництва. Тобто, як потенційні учасники в першу чергу мають розглядатися найбільші та найактивніші громадські та підприємницькі об´єднання, представництво яких має бути забезпечене переважно першими особами таких об´єднань, що можуть постійно брати участь у засіданнях робочої комісії.
Зазначене вище допоможе забезпечити високий статус робочих груп, незмінність складу, прозорість та ефективність їхньої діяльності.
При визначенні кандидатур членів робочої комісії - експертів, науковців, юристів необхідно враховувати наступні вимоги:
- зазначена категорія членів робочої комісії повинна залучатися з наукових установ або підприємств, юридичних фірм, консалтингових, аудиторських компаній тощо;
- досвід практичної діяльності у відповідній сфері;
- досвід участі у громадських заходах: робочих комісіях, круглих столах, конференціях.
В якості членів робочої комісії на обласному та районному рівнях пропонується також залучити представників територіального органу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідній області.
Про сформований склад робочих груп, порядок їх роботи доцільно прийняти рішення керівника регуляторного органу.
Основною формою роботи робочої комісії є засідання, які скликаються її керівником.
Засідання сформованої робочої комісії пропонується скликати з обов´язковим повідомленням усіх членів робочої комісії про дату, час та місце проведення засідання та його порядок денний. Засідання проводяться в приміщенні відповідної ради.
Усім членам робочої комісії повинні бути надані тексти регуляторних актів, які будуть аналізуватися на черговому засіданні не менш ніж за день до дати проведення чергового засідання.
Засідання робочої комісії повинен вести її голова або, у разі його відсутності, секретар. У разі невиконання ними цієї функції робоча комісія зі свого складу визначає головуючого на засіданні.
Засідання робочої комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як половина її загального складу.
Усі рішення на засіданні робочої комісії приймаються більшістю від загальної кількості членів робочої комісії. У випадку, якщо кількість членів робочої комісії є парною і за або проти певного рішення або питання проголосувала половина членів робочої комісії, голос головуючого на засіданні має вирішальне значення.
На засіданні робочої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні робочої комісії.
При складанні переліку регуляторних актів органу, що утворив відповідну робочу комісію, керівникові відповідного органу рекомендується прийняти рішення, згідно з яким усі структурні підрозділи відповідного органу повинні надати у семиденний строк на розгляд робочої комісії переліки та, у разі потреби, тексти прийнятих відповідними структурними підрозділами регуляторних актів (в паперовому або електронному вигляді).
При складанні трьох переліків регуляторних актів (тих, що не відповідають принципам державної регуляторної політики і підлягають перегляду шляхом внесення до них змін; тих, що відповідають принципам державної регуляторної політики і не потребують внесення до них змін; тих, що підлягають негайному скасуванню), відповідні переліки та експертні висновки до регуляторних актів оформлюються додатками до протоколів засідань робочої комісії. Відповідні переліки повинні бути підписані усіма членами робочої комісії.
Член робочої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим на засіданні, в тому числі з рішенням щодо включення або не включення регуляторного акта до того або іншого переліку, має право висловити у письмовій формі окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання робочої комісії.
Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення належного виконання робочою групою своїх повноважень, робочій комісії рекомендується залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників.
Регуляторним органам пропонується забезпечити робочу комісію приміщенням, засобами зв´язку, технікою, а також відповідними спеціалістами та технічними працівниками, яких робоча комісія вважатиме за необхідне долучити до своєї роботи.
Робочі комісії повинні дев´яностоденний строк провести аналіз регуляторних актів відповідних рад. Під проведення аналізу підпадають всі чинні регуляторні акти незалежно від того, коли вони були видані. Кожен регуляторний акт, прийнятий органом або посадовою особою місцевого самоврядування, підлягає аналізу на відповідність принципам державної регуляторної політики.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
13.01.2011 N 2
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення аналізу регуляторних актів
I. Організаційне забезпечення здійснення перегляду регуляторних актів
Для проведення прискореного перегляду регуляторних актів та залучення до його проведення громадськості, сільськими, селищними, міськими головами, Київським міським головою, головою Севастопольської міської ради, головами районних у містах, районних та обласних рад у п´ятиденний строк утворюються робочі комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів (далі - робочі комісії).
Відповідному регуляторному органу необхідно забезпечити робочу комісію з перегляду повним переліком існуючих чинних регуляторних актів, які були видані цим органом, а також, за вимогою робочої комісії з перегляду, забезпечити текстами та необхідними, пов´язаними з цими регуляторними актами документами, якщо такі відсутні у вільному доступі членів робочої комісії.
Робочій комісії з перегляду необхідно здійснити перегляд кожного регуляторного акта згідно з наданим переліком (методологія здійснення перегляду наводиться нижче) та підготувати:
1) перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики (далі - Перелік 1);
2) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін (далі - Перелік 2);
3) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування (далі - Перелік 3).
До кожного регуляторного акта також додається стисле обґрунтування включення кожного регуляторного акта до відповідного переліку. Обґрунтування рекомендується готувати у вигляді висновку, форма якого наведена нижче.
За результатами перегляду робоча комісія з перегляду передає переліки регуляторних актів разом з висновками щодо кожного регуляторного акта керівнику відповідного регуляторного органу.
До Переліку 1 вносяться тільки регуляторі акти, які відповідають всім трьом вищезазначеним критеріям.
Керівник регуляторного органу дає доручення відповідному структурному підрозділу на підготовку проекту рішення з метою скасування регуляторних актів, що визначені у Переліку 3.
Крім того, керівник регуляторного органу дає доручення відповідним структурним підрозділам на підготовку проектів регуляторних актів відповідно до Переліку 2, з подальшим забезпеченням проходження цими проектами регуляторних актів процедур, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
II. Методологія проведення перегляду регуляторних актів робочою комісією з перегляду
Основною умовою проведення перегляду регуляторних актів на їх відповідність принципам державної регуляторної політики є участь громадськості в її здійсненні та забезпечення робочої комісії з перегляду найповнішою інформацією щодо кожного регуляторного акта.
Проведення перегляду регуляторних актів здійснюється з урахуванням основних положень Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308.
Перегляд регуляторних актів здійснюється на відповідність таким критеріям:
- відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу;
- економічна доцільність та обґрунтованість існування регуляторного акта;
- економічна ефективність для суб´єктів господарювання, а також прозорість вимог регуляторного акта.
Робоча комісія з перегляду регуляторних актів може самостійно визначити певні регуляторні акти, які будуть підлягати першочерговому перегляду, якщо у її членів наявна інформація щодо назви такого регуляторного акта та невідповідності його вищезазначеним критеріям.
III. Відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу
Експертиза на відповідність першому критерію, за яким аналізується регуляторний акт, повинна полягати у проведенні аналізу юридичної сили акта(ів), на підставі якого(их) видавався регуляторний акт.
У разі, якщо акт вищої юридичної сили (або його окрема норма), на підставі якого був прийнятий регуляторний акт, втратив чинність, такий регуляторний акт має бути внесений до Переліку 3.
Регуляторний акт також аналізується на предмет виявлення норм, які суперечать або не узгоджуються з нормами актів вищої юридичної сили
Наступним аналізується компетенція регуляторного органу з видачі цього регуляторного акта, яка закріплена у відповідних актах законодавства на сьогоднішній день. Метою такого аналізу є з´ясування, чи був регуляторний акт прийнятий в межах повноважень або поза межами наданих відповідному органу повноважень.
Крім того, необхідно з´ясувати проміжок часу, на який був виданий регуляторний акт (крім тих, дія яких не обмежена часом), та співставити строк дії регуляторного акта, зазначений в ньому, з датою здійснення аналізу.
На цьому етапі перегляду також з´ясовується дотримання порядку підготовки регуляторного акта вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також наявність інформації про офіційне оприлюднення регуляторного акта згідно з вимогами статті 12 цього Закону.
Негативна відповідь в процесі проходження одного з будь-яких етапів аналізу є підставою для внесення регуляторного акта до Переліку 3. У зв´язку з існуванням вищенаведеної підстави перегляд на відповідність регуляторного акта другому та третьому критерію не проводиться.
IV. Економічна доцільність та обґрунтованість існування регуляторного акта
Експертиза регуляторного акта на відповідність другому критерію починається з виявлення наявності аналізу регуляторного впливу до цього регуляторного акта (крім тих, що розроблялися та були прийняті після набрання чинності Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності") .
Відсутність аналізу регуляторного впливу до регуляторного акта, який був розроблений і прийнятий після набрання чинності Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", є підставою для внесення такого регуляторного акта до Переліку 3.
Наступним етапом є аналіз досягнення регуляторним актом цілей його прийняття. На цьому етапі мають бути з´ясовані питання:
- чи розв´язана проблема, яку необхідно було вирішити за допомогою регуляторного акта? Якщо проблема розв´язана, то необхідно зазначити, чи може ця проблема знову виникнути, якщо регуляторний акт буде скасований;
- чи потребує вирішення проблеми внесення змін до регуляторного акта і яких саме?;
- які вигоди отримує держава/громада від існування регуляторного акта?;
- чи несуть суб´єкти правовідносин, що регулюються цим регуляторним актом, витрати від дії цього акта і які саме? До суб´єктів правовідносин відносяться три загальні категорії: держава/громада, суб´єкти господарювання, населення;
- чи виникли додаткові проблеми під час існування регуляторного акта?
Для регуляторних актів, до яких був розроблений аналіз регуляторного впливу, відповіді на ці питання необхідно співставити з інформацією та даними, наведеними в аналізі регуляторного впливу.
Згідно з відповідями на ці питання регуляторний акт може бути відразу віднесений до Переліку 3, після чого аналіз на відповідність регуляторного акта третьому критерію не проводиться, або до Переліку 2 з визначенням норм, в які необхідно внести зміни, та суть пропонованих змін і доповнень.
При цьому, якщо регуляторний акт, який пропонується внести до Переліку 2, не буде відповідати третьому критерію, то він підлягає включенню до Переліку 3.
V. Економічна ефективність для суб´єктів господарювання, а також прозорість вимог регуляторного акта
Аналізу на відповідність третьому критерію підлягають регуляторні акти, які на цей момент ще не включені в жодний з трьох переліків або вже включені до Переліку 2.
Основним підходом у проведені перегляду за третім критерієм є врахування громадської думки - представників суб´єктів господарювання та об´єднань громадян, включених в робочу комісію з перегляду, та залучених незалежних експертів (за наявності).
Представники громадськості проводять аналіз складу та розміру витрат (як грошових, так і часових) при здійсненні господарської діяльності, які виникають внаслідок дії цього регуляторного акта (за наявності таких обґрунтованих витрат).
При цьому, якщо розмір витрат може бути знівельований внесенням певної зміни до норми цього акта, то у висновку зазначається необхідність такої зміни. Якщо зменшення розміру витрат суб´єктів господарювання за рахунок внесення відповідних змін є неможливим, то такий регуляторний акт підлягає внесенню до Переліку 3.
Останнім етапом перегляду регуляторного акта є його аналіз на прозорість норм.
Членами робочої комісії визначаються норми, які є частково або повністю незрозумілими для виконання суб´єктами господарської діяльності. Виявленню також підлягають норми, які можна неоднозначно трактувати в процесі застосування регуляторного акта і які можуть бути по різному розтлумачені, та потягнути корупційні діяння з боку посадових осіб.
У разі невідповідності регуляторного акта третьому критерію, він вноситься до Переліку 3.
Регуляторний акт, який не відповідає третьому критерію, може бути внесений до Переліку 2, тільки за умови, якщо робочою групою з перегляду будуть запропоновані зміни та доповнення до такого акта, які позитивно вплинуть на його економічну ефективність для суб´єктів господарювання, а також усунуть непрозорість та неоднозначність трактування норм регуляторного акта.
VI. Узагальнення результатів перегляду
Переліки 2 та 3 разом з відповідними обґрунтуваннями протягом 55 днів з дня початку прискореного перегляду подаються:
1) сільськими, селищними, міськими головами міст районного значення - Севастопольській міській державній адміністрації, відповідній районній державній адміністрації;
2) міськими головами міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, головами районних у містах (крім міст Києва та Севастополя), районних рад - Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідній обласній державній адміністрації;
3) Київським міським головою (щодо регуляторних актів, прийнятих районними у місті Києві радами, їх органами, посадовими особами), головами районних у місті Севастополі рад - відповідно Київській та Севастопольській міській державній адміністрації;
4) головами обласних та Севастопольської міської рад, Київським міським головою (щодо регуляторних актів, прийнятих Київською міською радою, її виконавчим органом, Київським міським головою) - спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики.
На письмову вимогу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих державних адміністрацій їм подаються також тексти регуляторних актів, зазначених у переліках, на паперових та електронних носіях.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації протягом 75 днів:
1) аналізують інформацію, що міститься в поданих переліках регуляторних актів та в обґрунтуваннях до них;
2) у разі потреби проводять повторну експертизу регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики;
3) перевіряють обґрунтованість включення регуляторних актів до відповідних переліків;
4) на основі аналізу загальних переліків регуляторних актів, переліків та обґрунтувань, зазначених у частині першій статті 7 цього Закону, виявляють регуляторні акти, які не були предметом прискореного перегляду.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації у разі необґрунтованого включення регуляторних актів до відповідних переліків або виявлення регуляторних актів, які не були предметом прискореного перегляду, протягом 80 днів з дня початку прискореного перегляду подають органам та посадовим особам місцевого самоврядування, які їх прийняли, пропозиції щодо внесення до них змін, визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування, залучені до прискореного перегляду, протягом 90 днів подають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідним місцевим державним адміністраціям копії актів про внесення змін, про визнання такими, що втратили чинність, або їх скасування за результатами прискореного перегляду регуляторних актів.
У разі якщо протягом 90 днів не будуть визнані такими, що втратили чинність, або скасовані регуляторні акти, які були включені до переліків 2 та 3, а також регуляторні акти, стосовно яких спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації подали пропозиції щодо визнання цих актів такими, що втратили чинність, або їх скасування, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації звертаються до адміністративного суду з відповідним позовом.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації протягом 120 днів подають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики за встановленою ним формою зведену інформацію про результати прискореного перегляду регуляторних актів.

Додаток
Форма висновку
з відповідності регуляторного акта принципам державної регуляторної політики
Назва РА ____________________________________________________
Дата прийняття _____________ N прийняття ______
Орган, що прийняв ___________________________________________
I. Критерій N 1: відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу
1. Юридична сила акта, на підставі якого був виданий РА:
чинний/нечинний
2. Компетенція органа на видачу РА: в межах/поза межами
повноважень
3. Наявність норм, які суперечать або не узгоджуються з
нормами актів вищої юридичної сили: так/ні
Номер пункту РА, що суперечить чи не узгоджується: __________
__________________________________________________________________
Назва акта законодавства та номер статті (пункту, частини):
__________________________________________________________________
4. Строк дії РА: необмежений/закінчився/не закінчився (в
цьому випадку необхідно зазначити строк, який залишився до
закінчення дії РА)
5. РА був офіційно оприлюднений: так/ні
Висновок за Критерієм N 1: відповідає/не відповідає
II. Критерій N 2: економічна доцільність та обґрунтованість існування РА
1. Наявність аналізу регуляторного впливу: так/ні
(заповнюється тільки для РА, які розроблені та прийняті після
набрання чинності Законом України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" і є
регуляторними актами)
2. Проблема, на розв´язання якої був виданий РА, вирішена:
так/ні
3. Імовірність виникнення проблеми, якщо РА буде скасований:
існує/не існує
4. Вигоди держави від дії РА: _______________________________
5. Витрати від дії РА: для держави/громади __________________
для суб´єктів господарювання _____________________________________
для населення ____________________________________________________
6. Вирішення проблеми потребує внесення змін до РА: так/ні
N пункту РА, який пропонується змінити: __________________________
Суть змін: __________________________________________________
7. Додаткові проблеми, пов´язані з дією РА: виникли/не
виникли
Суть додаткових проблем: ____________________________________
Висновок за критерієм N 2: включити до Переліку
_________________ / провести експертизу на відповідність критерію
N 3.
III. Критерій N 3: економічна ефективність для суб´єктів господарювання, а також прозорість вимог регуляторного акта
1. Дія РА призводить до витрат суб´єктів господарювання:
так/ні
Грошові витрати: ____________________________________________
Часові витрати: _____________________________________________
2. Зміни, які зменшать розмір витрат суб´єктів
господарювання: існують/не існують N пункту РА, який необхідно
змінити: _________________________________________________________
Зміст зміни: ________________________________________________
3. Норми РА прозорі і однозначно трактуються: так/ні
Зміни, які позитивно вплинуть на прозорість та однозначність
трактування норм РА: існують/не існують N пункту РА, який
необхідно змінити: _______________________________________________
Зміст зміни: ________________________________________________
Висновок з перегляду: включити РА до переліку _______________