Українська | Русский | English
Головна Новини Регуляторна діяльність УВАГА! КОРОНАВІРУС! COVID-19 Оголошення

Безоплатна первинна правова допомога

Згідно з частиною першою статті 59 Конституції України кожен має право на   професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.
Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». існує первинна правова допомога та вторинна правова допомога.
 
Безоплатна первинна правова допомога (БППД) включає такі види правових послуг, як:
надання правової інформації;   
консультації і роз'яснення з правових питань;
складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); 
надання консультацій, роз'яснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення - власників земельних ділянок;
надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Отримати безоплатну первинну правову допомогу мають право усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, в тому числі іноземці, особи без громадянства, біженці чи особи, які потребують додаткового захисту.
 
Миколаївська районна державна адміністрація відповідно до статті 11 Закону України  «Про безоплатну правову допомогу» проводить особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.
 
Подання звернення про безоплатну первинну правову допомогу:
 
Надання допомоги здійснюється за письмовим зверненням, або на особистому прийомі, за графіком.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону заявника. Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати.
Поштова адреса для надсилання звернень: 54036, вул. Одеське шосе, буд. 18А,  м. Миколаїв, Миколаїська область

Електронна адреса для надсилання звернень: yuryst.mrda@gmail.com 

 

 Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) включає такі види правових послуг, як: 

захист; 
здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 
складення документів процесуального характеру.
 
Право на безоплатну вторинну правову допомогу, на відміну від первинної, мають певні категорії осіб, визначені Законом. Це малозабезпечені особи, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, постраждалі від домашнього насильства, діти та інші соціально вразливі верстви населення.
 
Для отримання вторинної правової допомоги треба звернутися до одного з місцевих центрів або бюро правової допомоги та підтвердити свою належність до однієї з категорій, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.