Миколаївський район » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Оголошення Регуляторна діяльність Сторінка пам`яті загиблим воїнам АТО УВАГА! КОРОНАВІРУС! COVID-19

Новини

Порядок в`їзду та виїзду дітей до 16 років на непідконтрольні території

22/02/2021

 

Документи необхіднідитині для в’їзду на непідконтрольнутериторію

В’їзд на тимчасовоокупованутериторію України громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється через контрольні пункти за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або проїзного документа дитини з дотриманням вимог, передбачених для таких осіб пунктами 3-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України.

В’їзд на тимчасовоокуповані території України здійснюється через контрольні пункти в’їзду/виїзду:

  • громадянами України, які не досягли 14-річного віку, - за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтва про народження, а громадянами України віком від 14 до 16 років - за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дотриманням вимог, передбачених для таких осіб пунктами 3-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснюєсупровід;
  • громадянами України віком до 16 років, які виїхали з тимчасовоокупованих територій в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, - за умови пред’явлення документа, передбаченого в абзаці четвертому цього пункту, в супроводі того з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників, з якимиздійсниливиїзд;
  • громадянами України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на контрольованій території України, батьки (усиновлювачі), піклувальники яких проживають на тимчасовоокупованихтериторіях України, також без супроводу батьків чи одного з батьків (усиновлювачів), піклувальників або інших законних представників чи супроводу інших осіб, уповноважених батьками чи одним з батьків (усиновлювачів), піклувальниками, з якимиздійсниливиїзд з тимчасовоокупованої території, за наявності документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольованій території України та на підставі дозволу фізичній особі, виданого такому громадянину України.

В’їзд на тимчасовоокупованутериторію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, здійснюється за умови пред’явленнядовідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, за зразком.

До 1 травня 2020 р. в’їзд на тимчасовоокуповані території у Донецькій та Луганській областях громадян України віком від 14 до 16 років, у яких відсутній паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, може здійснюватися через контрольні пункти в’їзду/виїзду за умови пред’явлення свідоцтва про народження з урахуванням вимог щодо супроводу таких осіб, передбаченихабзацомчетвертим пункту 6 Порядку в’їзду осіб, переміщеннятоварів на тимчасовоокуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщеннятоварів з таких територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815. (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 № 62 "Деякі питання в’їзду/виїзду громадян України на тимчасовоокуповані території у Донецькій та Луганській областях"

Порядок виїзду дітей до 16 років із непідконтрольної території

Виїзд з тимчасовоокупованих територій України здійснюється через контрольні пункти:

  • громадянами України, які не досягли 14-річного віку, - за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтва про народження, а громадянами України віком від 14 до 16 років - за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснюєсупровід;
  • громадянами України, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України внаслідокпостійного проживання на тимчасовоокупованихтериторіях або в яких відсутній паспорт громадянина України у зв’язку із втратою/викраденням, - за умови пред’явлення свідоцтва про народження (для громадян України, які не досягли 16-річного віку) або будь-якого іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС у випадку, зазначеному в абзацісьомому цього пункту. Зазначені обставиниперевіряютьсякоординаційним центром під час видачі дозволу фізичній особі;
  • громадянами України, які не досягли 16 річного віку, яким внаслідок народження та постійного проживання на тимчасовоокупованихтериторіях або на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, не було оформлено свідоцтво про народження за зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025 “Про затвердження зразківактовихзаписівцивільного стану, описів та зразківбланківсвідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану”, за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон особою (особами), у супроводі якої (яких) громадяни України, які не досягли 16-річного віку, виїжджають з тимчасовоокупованих територій, та документів, що підтверджують факти народження громадян України, які не досягли 16-річного віку на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснюєсупровід.

У разі виявленняуповноваженоюслужбовою особою підрозділу охорони державного кордону на контрольному пункті громадянина України віком від 14 до 16 років, який навчається в закладах освіти на контрольованій території України, без супроводу осіб, уповноваженіслужбові особи підрозділу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасовоокупованих територій України за умови пред’явлення паспорта громадянина України, , та наявності документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольованій території України та на підставі дозволу фізичній особі, виданого такому громадянину України.

У разі виявленняуповноваженоюслужбовою особою підрозділу охорони державного кордону на контрольному пунктідитини, яка не досягла 16-річного віку, без супроводу осіб, уповноваженіслужбові особи підрозділу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасовоокупованих територій України та невідкладно (протягом доби) повідомляють про таку дитинуНаціональнійполіції, СБУ та забезпечують передачу дитини органу опіки та піклування за місцем її виявлення для забезпечення її соціального захисту відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”Порядку взаємодіїдержавних органів та органів місцевого самоврядування під час виявленнярозлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 832 “Про особливості соціального захисту розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України”.

ВАЖЛИВО! Для виїзду з непідконтрольної території нотаріальнозасвідченийдозвіл батьків або одного з них не потрібен!

Порядок виїзду з непідконтрольної території дітей, які народилися після початку АТО/ООС

Виїзддитини, яка народилась після початку проведення АТО/ООС та внаслідок проживання у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, їй не було оформлено свідоцтво про народження, здійснюється за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України "Про громадянство України" або статтею 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" особи (осіб), у супроводі якої (яких) дитинавиїжджає з тимчасовонеконтрольованої території, та дозволомфізичної особи.

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61

Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням.

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.

Ще більше консультаційна інформаційному ресурсіWikiLegalAid, який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

Всі новини →