Миколаївський район » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Регуляторна діяльність Сторінка пам`яті загиблим воїнам АТО Оголошення УВАГА! КОРОНАВІРУС! COVID-19

Новини

Суборенда земельної ділянки

27/07/2020

Суборендаземлі - це передача земельноїділянкиїїкористувачем (орендарем) іншійособі в користування на певний строк та на умовах, погоджених з орендодавцем.

Орендованаземельнаділянкаабоїїчастинаможепередаватисяорендарем у суборенду без зміницільовогопризначення, якщоцепередбачено договором орендиабо за письмовоюзгодоюорендодавця (крімвипадків, визначених законом). Якщопротягом одного місяцяорендодавець не надішлеписьмовогоповідомленнящодосвоєїзгодичизаперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду. (абз. 1 ст. 8 ЗУ "Про орендуземлі").

Передача в суборендуземельнихділянок, на якихрозташованіціліснімайновікомплексипідприємств, установ і організаційдержавної або комунальної власності, а такожзаснованих на майні, щоналежитьАвтономнійРеспубліціКрим, та їхструктурнихпідрозділів, забороняється. (абз. 6 ст. 8 ЗУ "Про орендуземлі").

Сторони договору суборенди

Сторонами договору суборенди є орендар(користувач) земельноїділянки та суборендар.

Якщоорендаремземельноїділянки є ініціаторстворенняіндустріального парку, таказемельнаділянкаабоїїчастинипередаються ним у суборендуучасникаміндустріального парку відповідно до земельного законодавстваУкраїни без попередньогопогодження з орендодавцем, якщоце несуперечить договору орендитакої земельної ділянки. (абз. 7 ст. 8 ЗУ "Про орендуземлі").

Власники та орендаріземельнихділяноксільськогосподарськогопризначення, розташованих у масиві земель сільськогосподарськогопризначення, на періоддії договору орендиможутьобмінюватисяналежнимиїм правами користуванняземельнимиділянками шляхом взаємногоукладанняміж ними договоріворенди, суборендивідповідних ділянок. Укладення договору суборенди у такому разі не потребуєзгодиорендодавця, при цьомуорендарзалишаєтьсявідповідальним перед орендодавцем за виконання договору оренди. Припиненнядії одного з договоріворенди, суборендиземельноїділянки, укладених у порядку обміну правами користування, припиняєдіюіншого договору оренди, суборенди, укладеноговзамін, про щообов’язковозазначається у таких договорах. (абз. 1 ст. 82 ЗУ "Про орендуземлі").

Умови договору суборендиземельноїділянки

Умови договору суборендиземельноїділянкиповинніобмежуватисяумовами договору оренди земельної ділянки і не суперечитийому.(абз. 2 ст. 8 ЗУ "Про орендуземлі").

Строк суборенди не можеперевищувати строку, визначеного договором орендиземлі. (абз. 3 ст. 8 ЗУ "Про орендуземлі").

Форма договору суборендиземельноїділянки
Право суборендиземельноїділянкипідлягаєдержавнійреєстрації.(абз. 5 ст. 8 ЗУ "Про орендуземлі"). За згодоюсторіндоговірсуборендиземельноїділянкипосвідчуєтьсянотаріально. Державнареєстраціядоговорівсуборендиземельноїділянки проводиться за порядком, визначеним для державноїреєстраціїдоговоріворендиземлі.

Права та обов'язкиземлекористувачів

Землекористувачі, якщоінше не передбачено законом чи договором, мають право:

 • самостійногосподарювати на землі;
 • власності на посіви і насадженнясільськогосподарських та інших культур, на виробленупродукцію;
 • використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельнійділянцізагальнопоширенікориснікопалини, торф, ліси, водніоб'єкти, а такожіншікориснівластивостіземлі;
 • на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
 • споруджуватижилібудинки, виробничі та іншібудівлі і споруди.

Землекористувачізобов'язані:

 • забезпечувативикористанняземлі за цільовимпризначенням та за свійрахунокприводитиїї у попередній стан у разінезаконноїзміниїїрельєфу, за виняткомвипадківнезаконноїзмінирельєфу не власником такої земельної ділянки;
 • додержуватисявимогзаконодавства про охоронудовкілля;
 • своєчасносплачуватиземельнийподатокабоорендну плату;
 • не порушувати прав власниківсуміжнихземельнихділянок та землекористувачів;
 • підвищуватиродючістьґрунтів та зберігатиіншікориснівластивостіземлі;
 • своєчаснонадавативідповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та іншихприроднихресурсів у порядку, встановленому законом;
 • дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленнямземельнихсервітутів та охоронних зон;
 • зберігатигеодезичні знаки, протиерозійніспоруди, мережізрошувальних і осушувальних систем.

Зміна, припинення та розірвання договору суборендиземельноїділянки

Зміна умов договору орендиземліздійснюється за взаємною згодою сторін. У разінедосягненнязгодищодозміни умов договору орендиземліспірвирішується в судовому порядку. (ст. 30 ЗУ "Про орендуземлі").

Уразіприпинення договору орендичинність договору суборендиземельноїділянкиприпиняється. (абз. 4 ст. 8 ЗУ "Про орендуземлі").

Договірсуборендиземліможе бути розірваний за згодоюсторін. На вимогуоднієїізсторіндоговірсуборендиможе бути достроковорозірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору суборендиземлі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом абоцим договором.

.

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61

Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням:https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.

Ще більше консультаційна інформаційному ресурсіWikiLegalAid, який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

Місцерозташування та контакти відділів бюро правовоїдопомоги.

Всі новини →