Миколаївський район » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Регуляторна діяльність Сторінка пам`яті загиблим воїнам АТО Оголошення УВАГА! КОРОНАВІРУС! COVID-19

Новини

Запобігання та протидія домашньому насильству

04/11/2019

Поняттядомашнього насильства та його види

Відповідно до ст. 1 Закону домашнєнасильство - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнімподружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родиннихвідносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнєнасильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Домашнєнасильство, у свою чергу, поділяється на такі види:

1.                     економічненасильство - форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманнінеобхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборонунавчатися та інші правопорушення економічногохарактеру;

2.                     психологічненасильство - форма домашнього насильства, що включаєсловесніобрази, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеженняволевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпекутретіх осіб, спричинилиемоційнуневпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічномуздоров’юособи;

3.                     сексуальненасильство - форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального характеру, вчиненістосовноповнолітньої особи без її згоди або стосовнодитини незалежно від її згоди, або в присутностідитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевоїнедоторканості особи, у тому числі вчиненістосовнодитини або в її присутності;

4.                     фізичненасильство - форма домашнього насильства, що включаєляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесенняпобоїв, мордування, заподіяння тілеснихушкодженьрізного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.

 

Суб`єкти, які здійснюють заходи у сфері протидіюдомашньомунасильству

Закон України "Про запобігання та протидіюдомашньомунасильству" у своїх нормах чітковизначає перелік суб`єктів, які наділені відповідними повноваженнями для захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Органи Національноїполіції

До повноваженьуповноваженихпідрозділів органів Національноїполіції України у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству належать:

·  виявленняфактівдомашнього насильства та своєчаснереагування на них;

·  прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства, у тому числі розглядповідомлень, що надійшли до кол-центру з питань запобігання та протидіїдомашньомунасильству, насильству за ознакоюстаті та насильствустосовно дітей, вжиття заходів для його припинення та надання допомоги постраждалим особам з урахуванням результатівоцінкиризиків у порядку, визначеномуцентральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству, спільно з Національноюполіцією України;

·  інформуванняпостраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні послуги, якими вони можуть скористатися;

·  винесеннятерміновихзабороннихприписівстосовнокривдників;

·  взяття на профілактичнийобліккривдників та проведення з ними профілактичної роботи в порядку, визначеному законодавством;

·  здійснення контролю за виконаннямкривдникамиспеціальних заходів протидіїдомашньомунасильству протягом строку їх дії;

·  анулюваннядозволів на право придбання, зберігання, носіння зброї та боєприпасів їх власникам у разі вчинення ними домашнього насильства, а також вилучення зброї та боєприпасів у порядку, визначеному законодавством;

·  взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству;

·  звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеномуцентральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству.

Важливим є той факт, що поліцейські можуть проникати до житла особи без вмотивованого рішення суду в невідкладних випадках, пов’язаних із припиненнямвчинюваного акту домашнього насильства, у разі безпосередньоїнебезпеки для життя чи здоров’япостраждалої особи.

Органи управління освіти, навчальні заклади та установи системи освіти

Органи управління освітою:

До повноважень органів управління освітою у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству відповідно до компетенції належать:

·  забезпеченняпідготовкифахівціввідповідноїкваліфікації та галузізнань з метою належного виконання ними функцій із запобігання та протидіїдомашньомунасильству;

·  забезпеченнявпровадження в навчально-виховний процес на всіх освітніхрівнях, у тому числі включення до навчальних програм і планів, питань запобігання та протидіїдомашньомунасильству;

·  забезпеченнявключення до освітньо-професійних програм під час встановлення державнихстандартів освіти питань запобігання та протидіїдомашньомунасильству;

·  участь у підготовці (перепідготовці, підвищеннікваліфікації) фахівців, які представляютьсуб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству;

·  забезпеченнявключення до навчальних та виховних програм питань запобігання та протидіїдомашньомунасильству;

·  методичне забезпечення навчальних закладів з питань запобігання та протидіїдомашньомунасильству;

·  звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеномуцентральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству.

Навчальні заклади та установи системи освіти

Навчальні заклади та установи системи освіти під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству:

·  проводять з учасниками навчально-виховного процесу виховну роботу із запобігання та протидіїдомашньомунасильству;

·  повідомляють не пізнішеоднієїдоби службу у справах дітей, уповноважені підрозділи органів Національноїполіції України у разі виявленняфактівдомашнього насильства стосовно дітей або отримання відповідних заяв чи повідомлень;

·  проводять інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками навчально-виховного процесу з питань запобігання та протидіїдомашньомунасильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, приділяючиособливу увагу формуваннюнебайдужогоставлення учнів до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування вчителів про випадки домашнього насильства, що стали їм відомі, повідомлення про такі випадки до кол-центру з питань запобігання та протидіїдомашньомунасильству, насильству за ознакоюстаті та насильствустосовно дітей;

·  організовують роботу практичного психолога та/або соціального педагога з постраждалимидітьми;

·  звітують центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеномуцентральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству.

Органи, установи і заклади охорони здоров`я

Органи охорони здоров`я

До повноважень органів охорони здоров’я у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству належать:

·  розроблення та затвердження стандарту надання медичної допомоги постраждалим особам або особам, які ймовірнопостраждали від домашнього насильства;

·  затвердження порядку проведення та документуваннярезультатів медичного обстеженняпостраждалих осіб;

·  методичне забезпечення установ і закладів охорони здоров’я з питань запобігання та протидіїдомашньомунасильству;

·  звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеномуцентральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству.

Установи і заклади охорони здоров`я

Установи і заклади охорони здоров’я під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству:

·  повідомляютьуповноваженимпідрозділам органів Національноїполіції України про виявленняушкоджень, що могли виникнутивнаслідок вчинення домашнього насильства, а в разі виявленняушкоджень у дитини - також службу у справах дітей;

·  у разі виявленнятілеснихушкоджень забезпечують в установленому порядку проведення медичного обстеженняпостраждалих осіб;

·  у разі виявленняушкоджень сексуального характеру направляютьпостраждалих осіб на тестування на ВІЛ-інфекцію;

·  надаютьмедичну допомогу постраждалим особам з урахуванням індивідуальних потреб;

·  інформуютьпостраждалих осіб про заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися;

·  звітують центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеномуцентральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидіїдомашньомунасильству.

Загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб

Загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб у межах своїхповноваженьздійснюють:

·  прийом і розгляд заяв від постраждалих осіб або їхніхпредставників про отримання допомоги, зокрема соціальних послуг для осіб, які перебувають у складнихжиттєвихобставинах;

Всі новини →