Миколаївський район » Адміністративні послуги » ЦНАП
Українська | Русский | English
Головна Новини Регуляторна діяльність УВАГА! КОРОНАВІРУС! COVID-19 Оголошення

ЦНАП

Шановні громадяни!

У Вас є потреба звернутися до влади ?

·        для отримання статусу "Ветеран праці"

·        для отримання статусу "Учасник війни"

·        для отримання статусу батьків та дитини з багатодітної сім

·        для видачі дозволу на продаж, купівлю, обмін, здійснення правочинів щодо рухомого і нерухомого майна, право користування або власності яким мають діти

·        для реєстрації громадського об'єднання

·        для отримання експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів 

Не шукайте куди і коли !

Звертайтесь до Центру надання адміністративних послуг Миколаївської районної державної адміністрації !

Центр надання адміністративних послуг

Миколаївської районної державної адміністрації

          Центр надання адміністративних послуг створено розпорядженням  голови  Миколаївської районної державної адміністрації від 02.10.2013 № 252-р “Про створення Центру надання адміністративних послуг Миколаївської районної державної адміністрації” відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги”, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", на виконання розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 05.12.2012 р. № 410-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Закону України "Про адміністративні послуги на території Миколаївської області”.

         Головною задачею Центру є прозорість та доступність, надання адміністративних послуг у найкоротший термін та забезпечення якнайменшої кількості відвідувань заявником. Мета створення даного Центру – це отримання заявником якнайбільше адміністративних послуг в одному приміщенні та в самі короткі терміни.

Дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, є складовою частиною Центру надання адміністративних послуг та забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності за принципом організаційної єдності.

 Основними завданнями Центру є:

організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються суб`єктами надання адміністративних послуг через Центр.

 Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

Основними завданнями адміністратора є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

видача або забезпечення у випадках, передбачених законодавством, передачі в інший зручний спосіб (засобами поштового зв`язку (рекомендованим поштовим відправленням) або за допомогою засобів телекомунікаційного  зв`язку)  суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

         Центр надання адміністративних послуг під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади,  іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

       Центр надання адміністративних послуг Миколаївської районної державної адміністрації знаходиться в зручному для суб’єктів звернення місці. Відстань до зупинок громадського транспорту — 150 м. Маршрути міського громадського транспорту: №№ 3, 151, 163, 46.

             На прилеглій до Центру території передбачено місце для безоплатної стоянки транспортних засобів суб`єктів звернення. На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з найменуванням центру. Вхід облаштовано пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями. У приміщенні Центру для відвідувачів створено зону очікування та інформування, яка оснащена стільцями, столами, інформаційними стендами.

Контакти:

54036, м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 18-А

тел. (0512) 48-09-71

тел./факс: (0512)  48-05-47

E-mail:  http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/administrative/ admin_mykolayiv-rda@ukr.net

 

 

 

Паспорт Центру надання адміністративних послуг

Миколаївської районної державної адміністрації

 Довідка:

 Закон України “Про адміністративні послуги” (06.09.2012 № 5203-VI) визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Адміністративна послуга — результат здійснення владних повноважень суб`єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов`язків такої особи відповідно до закону.

Суб`єкт звернення — фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг.

Суб`єкт надання адміністративної послуги — орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

         Вимоги Закону України поширюються на надання суб`єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб`єкту звернення, а також об`єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

         Фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом.

         Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об`єкта.

         Заява на адміністративної послуги подається в письмовій чи усній формі.

         Письмова заява може бути подана суб`єкту надання адміністративної послуги особисто, надіслана поштою або у випадках, визначених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку.

         Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом. Забороняється вимагати від суб`єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.

         Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом. У разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб`єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

         Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб`єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб`єкта звернення. У випадках, передбачених законодавством, відповідний документ може бути надісланий поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку. При цьому строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку надання адміністративної послуги.

         При наданні адміністративних послуг у випадках, визначених законом, справляється плата (адміністративний збір), яка зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету.

         Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Нормативно-правові акти, якими регламентується діяльність Центру надання адміністративних послуг Миколаївської районної державної адміністрації:

 1. Конституція України.

2. Закон України “Про адміністративні послуги”.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 “Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг”.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 № 915 “Деякі питання надання адміністративних послуг”.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 13 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 “Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 57 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг”.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2013 № 309 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних послуг”.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 379 “Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов`язаних з наданням адміністративних послуг”.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 556 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13”.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”.

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р “Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади”.

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1076-р “Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг”.

15. Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 05.12.2012 № 410-р “ Про затвердження плану заходів щодо реалізації Закону України “Про адміністративні послуги” на території Миколаївської області.

16. Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 18.04.2013 № 110-р “Про забезпечення виконання у Миколаївській області Указу Президента України від 12.03.2013 № 128/2013 “Про національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

17. Положення про Центр надання адміністративних послуг Миколаївської районної державної адміністрації

18. Регламент Центру надання адміністративних послуг Миколаївської районної державної адміністрації.

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг".

20. Розпорядження  Миколаївської районної державної адміністрації від 12.06.2018 №120-р «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Миколаївської районної державної адміністрації»

 21.Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

22. Розпорядження Миколаївської Обласної державної адміністрації

від 02.08.2016. №291-р «Про забезпечення ведення реєстрів територіальних громад органами місцевого самоврядування Миколаївської області»

23  Розпорядження Миколаївської Обласної державної адміністрації від 29.07.2016.№285-р «Про затвердження Плану заходів щодо організації роботи центрів надання адміністративних послуг Миколаївської області

В області постійно вживаються заходи, спрямовані на виявлення та припинення діяльності гральних закладів

Голова облдержадміністрації Микола Круглов доручив начальнику Управління МВС України в Миколаївській області Михайлу Слєпаньову терміново вжити заходи щодо незаконної діяльності сімнадцяти залів гральних автоматів, які розміщені в межах міста Миколаєва (з посиланням на адреси та назви зазначених залів).

В області постійно вживаються заходи, спрямовані на виявлення та припинення діяльності гральних закладів

Голова облдержадміністрації Микола Круглов доручив начальнику Управління МВС України в Миколаївській області Михайлу Слєпаньову терміново вжити заходи щодо незаконної діяльності сімнадцяти залів гральних автоматів, які розміщені в межах міста Миколаєва (з посиланням на адреси та назви зазначених залів).

Всі новини області →


-->