Миколаївський район » Оголошення
Українська | Русский | English
Головна Новини Регуляторна діяльність УВАГА! КОРОНАВІРУС! COVID-19 Оголошення

Оголошення

 

Шановні учасники бойових дій!

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова  допомога відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Звертаємо Вашу увагу, що в 2020 році в банках АТ «Ощадбанк» та       АТ КБ «Приватбанк» були внесені зміни до особистих рахунків.

У зв’язку з цим, особи – учасники бойових дій, які не одержують пенсію та перебувають на обліку в Миколаївському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки терміново надати свої нові реквізити до Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки до соціального відділу ( кімн. №7)  до 28-го лютого 2021 року. У разі неподання, учасники бойових дій до списків на виплату включатися не будуть.  

Сподіваюсь на порозуміння та співпрацю.

З повагою, Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

 

 

До уваги військових пенсіонерів-ветеранів війни! 

            Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про наявність безоплатних путівок до санаторіїв МО України: "Трускавецький", "Хмільник", "Пуща-Водиця", "Одеський", військовий санаторій  у м. Вінниця.

            Ветеранам війни, які бажають отримати санаторно-курортне лікування, пропонуємо звернутись до нашого районного ТЦК та СП за адресою:м.Миколаїв, вул. Одеське шоссе,40 та надати наступні документи: медичну довідку за формою 070/о, копії пільгового посвідчення та паспорту, довідку з Пенсійного фонду України про отримання пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Працюючі ветерани війни надають довідку з місця роботи про те, що вони в поточному році за місцем роботи санаторно-курортними путівками не забезпечувались.

Телефон для довідок: (0512) 48 00 12 та (0512) 37-54-54 (обласний ТЦК та СП).

 

ОБЕРЕЖНО! ГРИП ПТИЦІ!

 

   Останнім часом епізоотичнаситуаціящодоцьогозахворюваннясуттєвопогіршилася, про щосвідчатьчисленніспалахина території Миколаївської області.

   Грипптиці (класична чума птахів (КЧП), ексудативний тиф, заразна нежить птахів, брауншвейзька хвороба курей, заразний катар дихальнихшляхів качок) — гостревисококонтагіозневіруснезахворюваннясільськогосподарської, синантропної та дикоїптиці, щохарактеризуєтьсяпригніченням, септицемією, ураженнямреспіраторнихорганів і шлунково-кишкового тракту й великою загибеллюптиці.

   ЗгідноізСанітарним кодексом наземнихтваринвисокопатогеннийгрипптицівизначається як «інфекціяптиці, викликанавірусомгрипу типу А підтипу Н5 чи Н7 абоіншимвірусомгрипу, в якомуіндексвнутрішньовенноїпатогенностіперевищує 1,2 (абоякийвикликаєсмертність на рівнімінімум 75%)». Вірусигрипу типу А належать до родини Orthomyxoviridae.

   Однак далеко не всіштамивисокопатогенногогрипуптиці, якімаютьантигени Н5 або Н7, високопатогенні для домашньоїптиці. Багатопідтипівгрипу широко поширені, але їхінфекціяпротікаєбезсимптомноабо в легкійформі, тому їхназиваютьнизькопатогенними.

   Пташинийгрип як віруснаінфекціявиникаєприродним чином серед диких, перш за все, водоплавнихптахів. Сприйнятливі кури і качки будь-якоговіку, а також 15 іншихвидівптахів, у тому числііндики, страуси, цесарки, перепели, буревісники, фазани, горобці, лебеді, чайки . У дорослихіндичок, перепелів і цесарок хвороба можепротікати з ознакамиураженняреспіраторноїсистеми і шлунково-кишкового тракту. Дорослі качки та іншаводоплавнаптицяможуть бути латентниминосіямизбудникагрипу, при цьому в них відсутнівираженіклінічні прояви. Молодняк водоплавноїптиціхворіє на грип тяжко з відходом до 80%.

   Стійкістьвірусугрипу до впливурізнихфакторівзалежитьвід серотипу. Грипптиціздатнийтривалий час зберігатися у фекаліях і тушках птиці, особливо за низькоїтемператури: при 4 °С кількатижнів, а при -60 °С зберігаєактивністьпротягомдекількохроків. Залежновід субстрату, в якомузнаходитьсявірус, вінінактивується при температурі 56 °С за 1–3 год., при 60 °С за 10–30 хв., при 70 °С за 2–5 хв. На інфікованомупір'їзбудникгрипу не втрачаєпатогенностіпротягом 18-20 діб. У леофілізованомустанівірусзалишаєтьсяактивнимпротягом 2–3 років.

   Віруснадійнознешкоджує 2%-й їдкий натр, 3%-й розчин хлорного вапна, 5%-й креолін, 5%-й фенол, 2%-й формальдегід, 2%-на азотна кислота, 2%-й ефір, 2%-й хлороформ протягом 10–30 хв. Прямесонячнепроміннязнезаражуєвірус за 50–55 год, температура 55–60 °С – 30–50 хв, а 65–70 °С – за 5–2 хв.

   Поширеннюхворобисприяютьсинантропні й дикі птахи, гризуни, комахи, транспортнізасоби, та недотримання правил утриманняптиці.

   Міграціяперелітнихводоплавнихптахів – один з основнихшляхів глобального поширеннявисокопатогенногопташиногогрипу і проникненняйого на територіюУкраїни. Оскількиосновним резервуаром грипуслужатьперелітні птахи, то спалахигрипу в птахівничихгосподарствахзазвичайвідбуваютьсяпід час сезоннихміграційпернатих – навесні і восени.

   Найбільшймовірними видами мігруючихптахів, якіможуть занести збудникапташиногогрипу в Україну, можнавважати чернь чубату та червоноголову (попелюх), довгоносогокреха, сизих і сріблястихмартинів (чайка). Лебеді-шипунисеред диких птахіввиявилисянайбільшсприйнятливим і високочутливим до високопатогенномупташиномугрипу.

   Основним шляхом передачізбудника є повітряно- крапельний. У періодгострогоперебігухвороби у птахів-несучокінфекціяможепередаватисятрансоваріально. Хворі, а такожперехворілі птахи виділяютьвірусізвитіканнями з носової і ротовоїпорожнин, фекаліями, яйцем та при кашлі і чханні.

   Зараженнявідбуваєтьсяпрямий контакт у забрудненихвиділеннямихвороїптиціприміщеннях, через підстилку, гнізда, вигули, при контактіізконтамінованими предметами догляду, а також трупами, тушками забитоїптиці, незнешкодженимивідходами забою, яйцями, пухом та пір’ямхвороїптиці.Можливезараження через повітря.

   Інкубаційнийперіодскладає 1–4 дня. Високопатогенніштамигрипу, на відмінувіднизькопатогенних, якізазвичайпротікаютьбезсимптомноабо в легкійклінічнійформі, викликають у сприйнятливоїптицігостру форму хвороби. Спостерігаютьтакожблискавичнийперебігінфекції, коли птах гине без симптомів.

   Гостра форма грипусупроводжуєтьсярізноманітнимиклінічнимипроявамисистемноїінфекції з переважнимураженняморганівтравлення, дихання, репродукції, а такожнервовоїсистеми. У хвороїптиціпроявляютьсярізніпоєднаннянаступнихсимптомів: пригнічення, сонливості, зниженняапетиту, кашлю, хрипів, чхання, рясноїсльозотечі, діареї, тремору, порушеннякоординаціїрухів, ціанозунепокритихпір'ямділянокшкіри (особливо гребінця і сережок), набрякуголови, скуйовдженогопір'яногопокриву, зниженнянесучості і якостішкаралупияєць. Смерть наступаєпротягом 1–2 дібпісляпояви перших симптомів. Падіжптиціможедосягати 80–100%.

       

   Лікуваннявисокопатогенногопташиногогрипу не розроблено!!!  

   Для специфічноїпрофілактикивикористовуютьатенуйованіабоінактивованівакцини.

   Для профілактикизахворюванняптицівласникамнеобхідно:

ü  здійснюватигосподарські та ветеринарні заходи, якізабезпечуватимутьпопередженнявиникненнязахворюванняптиці;

ü  здійснюватикупівлю-продаж птиці в місцяхсанкціонованоїторгівлітільки при наявностіветеринарнихсупровіднихдокументів;

ü  інформуватидержавнуветеринарну службу району про наявністьптиці з метою проведеннянеобхіднихпрофілактичнихзаходів;

ü  на вимогуспеціалістівветеринарноїмедицининадаватидомашнюптицю для проведенняклінічногоогляду;

ü  притримуватись режиму закритого типу (не допускативигулу (виходу) домашньоїптиці за межами дворовоїтериторії);

ü  утримуватирізнихвидиптахівокремо;

ü  виключитиможливість контакту домашньоїптиці з дикими, особливо водоплавними, і синантропними птахами;

ü  не допускатисторонніхосіб в місцяутриманнядомашньоїптиці;

ü  проводититермічнуобробкукормів перед згодовуванням;

ü  забійдомашньоїптиці, призначеної для реалізації в торгівлі, здійснювати на спеціалізованихпідприємствах;

ü  проводитиретельнеочищення та дезінфекціювсіхприміщень і території;

ü  проводитизнезараженняпосліду та підстилки шляхом спалюванняабобіотермічним методом;

ü  дотримуватися правил особистоїгігієни при догляді за птицею (зміннийодяг та взуття, мити руки з милом, патрати в рукавичках і т.п.).

   При ознакахзахворюваннячинезвичнійповедінціптиці, у випадкумасовоїзагибелінеобхіднотерміновосповістититериторіальний орган ДержавноїслужбиУкраїни з питаньбезпечностіхарчовихпродуктів та захистуспоживачів (Держпродспоживслужби) у вашомурайоніабообласті!

   Якщовиниклапідозра на захворюванняпотрібно негайнозвертатися до спеціалістівНовоодеського  міжрайонногоуправління ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївськійобласті та Миколаївської районноїдержавноїлікарніветеринарноїмедицини за телефонами: (0512) 48-41-85 або (0512) 48-40-84

 

  УВАГА! РОБОТА З МЕДИЧНИМ КИСНЕМ ВИМАГАЄ УВАЖНОСТІ І ОБЕРЕЖНОСТІ
Формат: DOCX | Добавлен: 13/11/2020 13:33:18
36Kb Скачать скачать

  НОВІ НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ПОКРОКОВІ ДІЇ ДЛЯ ЇЇ ОТРИМАННЯ
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 18:33:10
560Kb Скачать скачать
  Протокол №4
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 18:40:38
209Kb Скачать скачать

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

        1) Замовником стратегічної екологічної оцінки, який відповідає за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за його виконанням, виступає орган виконавчої влади – Миколаївська райдержадміністрація.

 

        2) Вид документа державного планування – Детальний план території земельної ділянки з кадастровим номером 4824280400:01:000:0319 в межах Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області (за межами населеного пункту).

        Цілі детального плану – визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту для розміщення об’єкту будівництва.

        Детальний план визначає планувальну організацію земельної ділянки, на якій передбачається розміщення асфальтобетонного заводу: асфальтозмішуючої установки, резервуарів для зберігання бітуму, складу інертних матеріалів, стоянки технологічного транспорту, стоянки автотранспорту, ремонтних боксів, господарської будівлі та пожежних резервуарів. Архітектурно-планувальне рішення території дозволяє створити оптимальні умови для розміщення всіх будівель багатофункціонального комплексу.

        Земельна ділянка площею 3,6782 га за цільовим призначенням відноситься до земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), є комунальною власністю й межує з землями сільськогосподарського призначення.

 

        3) Відповідно ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства стосується промисловості та його виконання передбачає реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

        Відповідно ч. ІІ п. 11 та п. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» встановлення споруд для виробництва асфальтобетону відносяться до планованої діяльності, що може мати значний негативний вплив на довкілля.

 

        4) Ймовірні наслідки реалізації Детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 4824280400:01:000:0319 в межах Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області (за межами населеного пункту):

        а) Для довкілля, в тому числі здоров’я населення:

        - порушення  цілісності   рослинного   ґрунтового   покриву території, часткове його пошкодження чи знищення в результаті здійснення підготовчих та будівельних робіт;

        - утворення відходів будівельних, відходів виробництва та ТПВ;

        - можливе забруднення ґрунтів паливо-мастильними матеріалами, відходами виробництва, ТПВ;

        - викиди шкідливих забруднюючих речовин у атмосферне повітря та можливе погіршення його якості;

        - утворення господарсько-побутових та дощових стоків та можливе забруднення ґрунтових вод;

        - неприємний запах;

        - шумове навантаження на територію;

        - можлива вирубка дерев та кущів.

        Санітарно-захисна зона для підприємств з виробництва асфальтобетону згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» становить 1000 м;

        б) Земельна ділянка не входять до складу територій та об’єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі Європи;

        в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення відсутні.

        5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено, відсутні.

        6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

        При здійсненні стратегічної екологічної оцінки даного детального плану передбачається використовувати матеріали щорічних доповідей про стан довкілля, дані державних статистичних спостережень, матеріали науково-дослідних робіт, нормативно-правові акти законодавства та іншу доступну інформацію.

        З метою виявлення всіх важливих впливів та ризиків на стан довкілля, оцінку їх величини і значимості та запобігання/пом’якшення можливих негативних впливів буде використаний метод оцінки впливів. Критеріями даної оцінки являються встановлені законодавством існуючі нормативи, які в подальшому будуть співставленні з величинами отриманими шляхом розрахунків за стандартними методиками.

        З метою визначення сильних та слабких сторін, можливостей і загроз існуючої ситуації та вибору оптимальних шляхів розвитку  території буде проведений метод SWOT-аналізу з урахуванням екологічних аспектів.

        Проведення досліджень не передбачається.

 

        7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

        - зміна виду цільового призначення земельної ділянки із категорії земель запасу на землі промисловості у порядку визначеному законодавством України;

        - зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) відповідно Закону України  «Про  охорону земель», Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Земельного кодексу України;

        - здійснення технічної і біологічної рекультивації після завершення будівельних робіт відповідно вимог Закону України  «Про  охорону земель»,  Земельного кодексу України за проектом рекультивації;

        - інженерна підготовка території – вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку території, дренаж, споруди для захисту від підтоплення;

        - максимальне збереження існуючих зелених насаджень та облаштування додаткових зелених насаджень обмеженого використання вздовж запроектованих проїздів;

        - здійснення будівельно-монтажних робіт із дотриманням вимог чинного законодавства щодо охорони та збереження навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

        - облаштування території асфальтобетонним покриттям по проїздах, на тротуарах устрій покриттів з фігурних елементів мощення;

        - забезпечення будівельних майданчиків побутовими об’єктами повсякденного користування, в тому числі біотуалетами, відповідно ДСП 173-96;

        - встановлення санітарно-захисної зони для виробництва асфальтобетону у     1000 м  відповідно ДСП 173-96;

        - дотримання допустимих нормативів ГДК викидів забруднюючих речовин у повітрі на межі санітарно-захисної зони відповідно вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

        - встановлення пилегазоочисного устаткування для зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря (на вибір: рукавні фільтра або комбінування циклонів з скрубером «Вентурі»);

        - дотримання допустимих рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови відповідно ДСП 173-96;

        - поводження з відходами  відповідно вимог Закону України  «Про відходи» та ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення»;

        - організація роздільного  збору  окремих компонентів побутових відходів, в тому числі  встановлення контейнерів для роздільного збору відповідно Постанови Кабінету Міністрів України  від 04.04.2004 № 265 «Програма поводження з ТПВ»;

        - здійснення своєчасної та якісної ліквідації можливих проливів ПММ;

        - використання привізної води та обладнання внутрішнього виробничого  водопроводу для подачі води;

        - повторне використання води в усіх випадках, коли це дозволяється вимогами технології зберігання і переробки продукції;

        - влаштування системи господарчо-побутового каналізування з подачею стічних вод до запроектованих локальних очисних споруд;

        - відведення дощових та снігових вод з території, що проектується, передбачається системою відкритої зливної каналізації;

        - заборона роботи будівельної техніки та автотранспорту на холостому ході;

        - використання справного будівельного й технологічного обладнання, машини та механізмів.

 

        8) Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається та містить таку інформацію:

        - зміст та основні цілі документа державного планування;

        - характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення;

        - характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

        - екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування;

        - зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

        - опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому кумулятивних, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

        - заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

        - опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

        - заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

        - резюме нетехнічного характеру інформації.

 

        9) Зауваження і пропозиції під час громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються на адресу Миколаївської райдержадміністрації (54036, м. Миколаїв, Одеське шосе, 18-а,        код (+380)51, тел. 48-05-24, 48-05-46, 48-05-47(ф) або на                                                       E-mail: smamrda@ukr.net  протягом 15 днів  з дня її оприлюднення.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                      Максим КАШУБА

 

                                                                                 

Шановні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів!
 

 Управління Державної казначейської служби України у Миколаївському районі Миколаївської області повідомляє про можливість отримання дохідних виписок розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, які обслуговуються в системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» (далі - СДО).

Для отримання доступу до розділу меню «Виписки – З дохідних рахунків» в СДО, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів необхідно при заповненні розділу III заявки про надання доступу до СДО в полі «МФО банку» вказати значення - 89998 та в полі «Рахунок» зазначити свої дохідні рахунки.


 

 

  Оголошення ДФРР про продовження попереднього конкурсного відбору інвестиційних програс і проектів
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 18:40:38
799Kb Скачать скачать

Оголошення

 

До уваги суб’єктів господарювання! На Миколаївщині проходить інформаційна кампанія щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин

Відповідно до Конституції України  кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Водночас, Конституцією України заборонено використання примусової праці, тобто найманої праці не забезпеченої захистом держави. В свою чергу Кодекс законів про працю України вказує на єдиний спосіб реалізації права на працю громадянами — укладення трудового договору на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

В рамках заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування Управління Держпраці у Миколаївській області до 31 січня 2020 року здійснює інформаційну кампанію. Під час кампанії надаватиметься інформація щодо переваг офіційного працевлаштування, вимог належного оформлення трудових відносин, визначення умов трудового договору, які варто передбачати у кожному конкретному випадку, особливостей залучення до роботи неповнолітніх осіб, правил прийняття на роботу сезонних та тимчасових працівників, притягнення до відповідальності за використання незадекларованої праці.

Посадові особи Управління Держпраці у Миколаївській області надаватимуть консультації  та роз’яснення стосовно застосування норм чинного законодавства у сфері праці на вулицях та ринках, у торгівельних центрах, закладах освіти та сфери  послуг тощо.  

Користуючись нагодою, суб’єкти господарювання та громадяни можуть без остраху ставити  питання інспекторам праці Управління Держпраці у Миколаївській області. Відомості, які отримують посадові особи під час спілкування будуть використані лише у статистичних та аналітичних цілях.

 

  Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 2 (2)
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 18:33:05
43Kb Скачать скачать

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

 

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області звертає увагу, що від офіційно нарахованої заробітної плати та, відповідно, від сплачених внесків залежить набуття страхового стажу. Страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто страховий стаж формується виключно пропорційно сплаченим страховим внескам. Отже, головною і основною перевагою легальної зайнятості є набуття страхового стажу, який сьогодні гарантує соціальні виплати, а у майбутньому вплине на забезпечену старість.

Довідково: чинним законодавством передбачається значне посилення відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю, у тому числі і нелегальної зайнятості.

Відповідальність за неофіційне працевлаштування згідно з частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII із змінами та доповненнями – штраф у 30 кратному розмірі мінімальної заробітної плати - 141 690 грн. за кожного працівника.

Роботодавці! Не порушуйте законодавство про працю, оформіть найманих працівників легально!

 

  Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДПТ орієнтовною площею 4 га в межах Киряківської сільської ради
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 18:41:03
2635Kb Скачать скачать
  Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДПТ орієнтовною площею 5 га в межах Ковалівської сільської ради
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 18:41:03
2451Kb Скачать скачать

ПОВІДОМЛЕННЯ

Миколаївська районна державна адміністрація оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території. Детального плану території земельних ділянок площею 2,0000 га кадастровий номер 4824286000:05:000:0179, площею 2,0000 га кадастровий номер 4824286000:05:000:0136, площею 1.0000 га кадастровий номер 4824281200:01:000:0340 розташованих в межах території Ковалівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області (за межами населеного пункту) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергетичних підприємств, установ і організацій.

Заява розміщена на офіційному веб-сайті Миколаївської районної державної адміністрації: mykolayiv.mk.gov.ua.

Стратегічна екологічна оцінка зазначеного детального плану території проводиться з метою визначення екологічної можливості розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергетичних підприємств, установ і організацій.

Громадськість має можливість надати зауваження та пропозиції, а також отримати додаткову інформацію за адресою:

54036, м. Миколаїв, Одеське шосе, 18-а, Миколаївська районна державна адміністрація, тел.  48-05-65, email: gkh_mrda@ukr.net.

Термін подання зауважень та пропозицій складає 15 днів від дня оприлюднення.

 

         Військова служба за контрактом у Збройних Силах України

         Військова служба – це важка робота, особливо в умовах сучасної військової агресії, яка потребує максимальної віддачі сил, здоров’я, а іноді і життя. Перевагами контрактної армії в Україні є в першу чергу, мотивація і бажання людини служити в Збройних Силах України. Тобто – в усвідомленому виборі, який робить людина, обираючи професію військового – захищати свою Батьківщину – Україну. Це головна основна перевага контрактної армії, не тільки у нашій, але і у всіх провідних країнах світу.

            ДОВІДКОВО

            Переваги контрактної армії:

– стабільна, добре оплачувана робота, престиж якої постійно зростає;

 можливість кар’єрного зростання;

щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги, крім щомісячного грошового забезпечення при вибутті у відпустку виплачується матеріальна допомога на оздоровлення

можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном;

якісне безкоштовне медичне обслуговування;

право на отримання заочної вищої освіти (без відриву від служби) за рахунок Міністерства оборони після підписання другого контракту;

можливість безкоштовного вивчення іноземної мови (особам, які перебувають в резерві для просування по службі)

 

Основними вимогами, які висуваються до кандидатів:

На військову службу за контрактом приймаються: 

   військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі; 
             громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну та базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;
 

жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір та придатні за станом здоров’я

 

Грошове забезпечення:

з 2019 року: СВ від 10 000 грн., ДШВ від 11 000 грн; ССО від 12 000 грн).

Ще одним позитивним фактом для матеріального заохочення кандидатів на військову службу за контрактом є одноразова грошова винагорода (в залежності від встановленого Урядом прожиткового мінімуму), яка виплачується після укладання першого контракту та складає:

особам рядового складу – 8 (вісім) розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи;

особам сержантського і старшинського складу – 9 (дев’ять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи;

особам офіцерського складу – 10 (десять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи

 

Додаткові стимули:

            – виділення земельних ділянок під будівництво та пільги для військовослужбовців (учасників ООС) та членів їх сімей;

            щорічна матеріальна допомога на оздоровлення;

            компенсація за оренду житла військовослужбовцям (поки що для осіб офіцерського складу)

До уваги учасників АТО!

Наказом Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області №383 від 06.11.2018 року до переліку земельних ділянок, які можна передати у власність учасникам АТО, включена ділянка площею 14 га для ведення садівництва на території Кривобалківської сільської ради Миколаївського району.

Учасники АТО бажаючі отримати земельну ділянку для ведення садівництва можуть
за більш детальною інформацією звертатися за адресою:

м.Миколаїв, вул. Одеське шосе, буд. 88А, тел. 48-41-07, 48-41-72


 

До уваги керівників фермерських господарств

триваєфінансова підтримка

 розвитку фермерства.

 

Нормативний документ: Постанова Кабінету Міністрів України  від 07.02.2018 № 106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» 

Фінансова підтримка надається фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15,0 млн.грн.

Фінансова підтримка здійснюється за наступними напрямами:

·     Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;

·     Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

·     Здешевлення кредитів.

 

Механізм отримання державної підтримки

 

Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції

Через державний банк компенсується 80 відсотків вартості насіння (без ПДВ).

Для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане необхідно:

Крок 1. придбати насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції у суб’єктів насінництва, зазначених в Державному реєстрі суб'єктів насінництва та розсадництва. Строк дії їх сертифікатів визначено в Реєстрі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. З реєстрами можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики в розділі РЕЄСТРИ АПК  http://minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=1384

Крок 2. сформувати пакет підтверджуючих документів, які включають:

-         копію статуту фермерського господарства;

-          документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

-         копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік;

-         довідку з ДФС, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів;

-         згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;

-         довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство;  не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

Крок 3. подати до державного банку заявку, підтверджуючі документи та наступні копії:

-         сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

-         сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

-         платіжного доручення про оплату за насіння;

-         накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

-         акта про висів придбаного насіння. 

Крок 4.  отримати кошти на рахунок в державному банку

Документи для отримання часткової компенсації державними банками приймаються до 1 листопада.

 

Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Фермерські господарства можуть отримати на безповоротній основі через державний банк компенсацію у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання вітчизняного виробництва:

25 % - за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»;

15% - за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств».

Для отримання часткової компенсації необхідно:

 Крок 1. вибрати постачальника техніки чи обладнання, згідно з Переліком вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, з яким можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики за посиланням http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338

Крок 2. закупити техніку чи обладнання вітчизняного виробництва

Крок 3. подати до державного банку заявки за двома програмами та такі підтвердні документи:

-  копію статуту фермерського господарства;

-  документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

-  копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік;

-  довідку з ДФС, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів;

-  згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;

-  довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство;  не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом

-  копію платіжного доручення, що підтверджує оплату через державний банк

-  акт приймання-передачі техніки та обладнання

Крок 4. отримати компенсацію на рахунок в державному банку.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 130.

 

Здешевлення банківських кредитів

Фермерському господарству передбачено компенсацію за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами, залученими у національній валюті через державний банк у розмірі  1,5 облікової ставки Національного банку

Про героїзм десантників 79 окремої десантно-штурмової бригади ходять легенди. Героїчний шлях 79-ої окремої аеромобільної бригади у бойових діях на Сході України розпочався, як і для інших десантних частин, з оборони з боку Криму; згодом Миколаївські десантники стали на оборону східного кордону, брали участь в операції з визволення Слов’янська, далі – Савур-могила, Зеленопілля, Маріуполь, Дебальцеве. Українці дивляться на них з повагою і вдячністю за подвиги, а ворог – зі страхом в очах.

            Дії особового складу високо оцінило керівництво Міністерства оборони та держави. Ряд військовослужбовців бригади нагороджений високими державними нагородами, орденами та відзнаками.

            Героїчна історія 79 окремої десантно-штурмової бригади, переконливо свідчить про те, що нашим воїнам притаманні високі морально-бойові та психологічні якості, майстерність володіння бойовою технікою та зброєю, фізичне загартування та витривалість.

            Сьогодні, 79 окрема десантно-штурмова бригада продовжує комплектування підрозділів особовим складом і запрошує бажаючих проходити військову службу за контрактом.

            ДОВІДКОВО

            Основними вимогами, які висуваються до кандидатів:

· бажання служити в десантно-штурмових військах;

· стан здоров’я та придатності до військової служби за медичними показниками;

· фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на службу в десантно-штурмових військах;

· загальноосвітній рівень;

· мотивація до військової служби в десантно-штурмових військах;
· рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

            Грошове забезпечення:

- військовослужбовці за контрактом отримують оплату в розмірі від
9 000 грн. в залежності від займаної посади та звання;

- при підписанні контракту військовослужбовець отримує разову грошову допомогу в розмірі від 11 000 грн.

            Раз на рік надається:

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

- грошова допомога на оздоровлення;

- підйомна допомога при переїзді як військовослужбовця, так і його родини.

 

ЗА БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ звертайтеся до Миколаївського  районного військового комісаріату, за адресою м. Миколаїв вул. Одеське шосе 40, телефон для довідок:  48-00-12, моб - 0639039543


           
Миколаївський  районний  військовий  комісаріат

Повернутися до повноцінного життя! 

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та військова прокуратура звертається до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією зробити перший крок для повернення до повноцінного життя і припинення ЗЛОЧИННИХ ДІЙ.

Вам необхідно повернутися до своєї військової частини чи звернутися до військового комісаріату за місцем проживання, або прибути до найближчого органу Військової служби правопорядку, де зробити зізнання та надати первинне пояснення щодо причин самовільного залишення військової частини.

Наголошуємо, що за відсутності тяжких наслідків або фактів вчинення інших злочинів, застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ході досудового слідства ініційовано не буде, а в ході вирішення питання щодо правових наслідків самовільного залишення військової частини до уваги приймаються і інші причини та умови, що могли спонукати до дій по залишенню військовослужбовцем військової частини, включаючи збіг тяжких сімейних обставин, наявність позастатутних відносин та інші.

Також закликаємо членів родин та громадських активістів допомогти своїм близьким людям виправити свою, можливо, найбільшу помилку у житті та перестати критися та боязливо опускати очі перед присутніми, відновити своє чесне ім’я та впорядкувати свій життєвий шлях.

З виниклих питань або будь-якої інформації просимо звертатись за телефонами:

оперативний черговий зонального відділу військової служби правопорядку у Миколаївській області – (0512) 37-86-53;

оперативний черговий Миколаївського обласного військового комісаріату –

(0512)37-63-53;

оперативний черговий Миколаївського районного військового комісаріату – (0512) 48-00-12.

 

Програма здешевлення вартості

сільськогосподарської техніки діє!

 

Шановні аграрії!

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації запрошує скористатися державною підтримкою через механізм здешевлення сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Придбавайте сучасну аграрну техніку та звертайтеся до уповноважених банків за фінансовою підтримкою.

З переліком техніки, вартість якої частково компенсується, та переліком уповноважених банків можна ознайомитися в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації або на офіційному сайті Мінагрополітики в рубриці Підтримка аграріїв за посиланням:

http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?tid_hierachy=1347

 

Телефон для довідок: (0512)377805, 377829, 377402

  Результати громадських слухань
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 18:40:52
30Kb Скачать скачать

  Демонстаційний матеріал-ПК ЖС
Формат: PDF | Добавлен: 22/04/2021 11:50:16
3682Kb Скачать скачать
  Лист Мінрегіону
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 18:41:05
108Kb Скачать скачать
  Рекомендації з МАПУ
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 18:41:08
1945Kb Скачать скачать
  НОВІ НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ПОКРОКОВІ ДІЇ ДЛЯ ЇЇ ОТРИМАННЯ
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 18:41:01
560Kb Скачать скачать
  ОГОЛОШЕННЯ про продовження попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2021 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 18:41:08
169Kb Скачать скачать

Новоодеське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

НАГАДУЄ, ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО СКАЗ

Ця стаття має на меті попередити людину про небезпеку контакту з безпритульними та дикими тваринами, які нерідко є носіями страшної інфекції. Що необхідно знати про сказ і як захиститися населенню від нього? Сказ – особливо небезпечне, гостре, заразне, надзвичайно важке і невиліковне захворювання, яке неминуче закінчується смертю. Хворіють на нього люди і всі теплокровні тварини  як свійські, так і дикі. Особливо небезпечні лисиці. Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус зі слиною. Збудник сказу є в слині і мозку хворої тварини або клінічно здорової вже за 10 днів до появи ознак хвороби, тобто, на перший погляд, цілком здорової тварини.

Зараження сказом відбувається в основному через покуси чи внаслідок потрапляння слини хворої тварини на свіже поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок. У перебігу хвороби розрізняють 3 стадії: передвісників, збудження і паралічів. У першій стадії, яка триває 1-3 дні, у місці укусу з’являються неприємні відчуття (біль, печіння, заніміння, свербіння), почервоніння і набряк. Провідним у цей час є симптомокомплекс неспокою, страху, занепокоєння: хвора тварина пригнічена, відмовляється від їжі, погано спить, уникає людей. Стадія збудження характеризується розвитком нападів гідрофобії (водобоязні) — дуже болючих спазмів глотки і гортані з шумним диханням і навіть його зупинкою. Також виникають судоми у відповідь на посилений рух повітря (аерофобія), боязнь яскравого світла (фотофобія), голосного звуку. Через 2-3 дні стадія збудження змінюється на стадію паралічів (м’язів кінцівок, язика, глотки). Смерть настає від паралічу дихання і порушення серцевої діяльності.

Як діяти людям, яких покусала тварина? Перш за все необхідно якомога швидше промити рану водою з господарським милом, обробити краї 5-відсотковим розчином йоду, накласти стерильну пов’язку і звернутись у травматологічні пункти (відділення) лікарні за медичною допомогою, або до найближчого лікувально-профілактичного закладу. У разі укусів дикими, безпритульними тваринами треба за порадою лікаря-травматолога пройти курс антирабічних щеплень у стаціонарному відділенні медичного закладу. Ці щеплення на сьогодні єдиний ефективний засіб профілактики, щоб не померти від сказу.

Тварину, яка вкусила, в жодному разі не слід вбивати. Її варто ізолювати, встановити за нею нагляд, попередити ветеринарного працівника, який протягом 10 днів, тобто максимального терміну появи клінічних ознак сказу, буде проводити клінічний огляд тварини. Для запобігання виникнення сказу потрібно регулярно проводити щеплення домашніх улюбленців проти сказу, а якщо з’явилися клінічні ознаки захворювання, доправити тварину для огляду у ветеринарну установу. Слід дотримуватися  правил утримання та вигулу домашніх собак і котів, не створюючи небезпеки оточенню.

З питань інформації щодо сказу або у випадках укусу, в разі підозри на захворювання собак і котів на сказ на території Миколаївського району Миколаївської області, слід обов’язково повідомляти представників ветеринарної служби за телефонами:

48-41-85 та 48-40-84 або звернутися за адресою:

 місто Миколаїв, вулиця Одеське шосе, будинок 90 ( Варварівка).

 

 

 

Сибірка – гостра інфекційна хвороба, спільна для тварин і людей.

 

Сибірська виразка (сибірка) - гостре, інфекційне захворювання, що вражає всі види сільськогосподарських, домашніх і диких тварин та людей.

Небезпека захворювання, в першу чергу для не щеплених від нього тварин, полягає в тому, що збудник належить до числа мікробів, які для свого довготривалого виживання при певних умовах можуть утворювати спорову форму, що знаходячись в ґрунті декілька десятків років може зберігати патогенність ( здатність викликати захворювання).

Інфікування людини відбувається при догляді за хворими тваринами, розтині трупів, зніманні шкіри, розробці туш, при вживанні в їжу м’яса хворих тварин. Мають місце випадки зараження людини через інфікований грунт або забруднені спорами предмети.

Вхідними воротами для збудника можуть бути пошкоджені шкіра, слизові оболонки шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів. В медичній літературі немає даних про інфікування збудником сибірської виразки від хворої людини до здорової. Хворий на сибірку є «біологічним тупиком збудника інфекції» і є безпечним для оточуючих.

Проте хворі тварини виділяють збудника в навколишнє середовище протягом всього захворювання з сечею, випорожненнями, кров'яними виділеннями легенів. Після загибелі тварини зараженими залишаються всі органи і тканини, зокрема шкіра, шерсть, кістки, роги, копита, кров.

Інкубаційний період з моменту потрапляння збудника і до появи перших клінічних ознак захворювання у середньому становить 2-3 дні, рідше до 2 тижнів.

Клінічно захворювання може проявлятися у вигляді карбункулу, який розташовується на відкритих ділянках тіла. Найчастіше це пальці, долоня, передпліччя. Розвиток карбункула відбувається у декілька етапів: на місці вхідних воріт інфекції з плями червонувато-бузкового кольору послідовно розвиваються папула червоного кольору, кров'яна бульбашка, виразка, покрита темно-коричневою кіркою.

Для лікування сибірської виразки на сучасному етапі ефективні антибактеріальні препарати, в т.ч. пеніцилінового ряду.

Для профілактики сибірської виразки серед тварин щороку плануються і проводяться комплексні ветеринарно-санітарно заходи, серед яких є щеплення домашніх тварин, ветеринарно-санітарний контроль продуктів тваринного походження на ринках, тощо.

Враховуючи шляхи і основні чинники передачі збудника сибірської виразки, населенню необхідно пам'ятати про небезпеку подвірного забою тварин без ветеринарного огляду, придбання м'яса в місяцях «стихійної торгівлі», тощо, а також про необхідність термінового звернення за медичною допомогою в разі прямого контакту з твариною з підтвердженим діагнозом сибірки та при наявності перших ознак захворювання. Особлива увага сільських жителів повинна бути приділена місцям випасання домашніх тварин місцях, де раніше були розміщені худобомогильники.

 

 

ДО УВАГИ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ!

 

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

 

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24.07.2020 № 1391 затверджено форми для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.

Порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 106.

Додаткова інформація на сторінці інформаційно-аналітичного порталу АПК Мінекономіки за посиланням: https://agpo.me.gov.ua/ua/pidtrimka

 

АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ

– високонтагіозна вірусна хвороба свиней

 Що за хвороба - африканська чума свиней ?

     Африканська чума свиней (АЧС) [Pestis africana suum] - небезпечна інфекційна хвороба свиней, яка характеризується лихоманкою, запальними і дистрофічними ураженнями внутрішніх органів, чисельними крововиливами та високою смертністю. 

     Які тварини хворіютьна АЧС ?

     Лише домашні та дикі свині, незалежно від породи, віку та статі. 

     Чи хворіють люди на АЧС ?

     Ні! Люди не хворіють на АЧС. 

    Поширення АЧС в Україні?

Карта поширення Африканської чуми свиней станом на 29 квітня 2017 року.

     З 2012 року в Україні зареєстровано 214 випадків Африканської чуми свиней (АЧС) (184 - домашні, 29 – дикі та 1 інфікований об’єкт).

     В 2017 році станом на 29 квітня було зареєстровано - 66 випадків АЧС (61 - домашні свині, 5 - дикі). 

     Чим небезпечна хвороба?

     Хвороба небезпечна високими економічними збитками. На даний час ефективної вакцини від АЧС не існує. Методів успішного лікування АЧС не існує. Лікування хвороби заборонено законодавством України. Найбільш ефективним способом боротьби з захворюванням вважається знищення поголів’я свиней, що в свою чергу пов’язане з великими втратами і незадоволенням з боку населення і господарств, чиї навіть здорові свині в карантинній зоні також мають знищуватися. 

     Як відбувається зараження свиней?

Шляхом безпосереднього контакту (від свині – до свині).

Опосередковано:

  •  через ґрунт, незнезаражені корми, предмети догляду й утримання, стічні води, транспортні засоби; бродячих тварин, птахів, комах та обслуговуючий персонал.

  •  при згодовуванні харчових відходів, що містять продукти забою хворих чи інфікованих тварин. 

     Скільки часу проходить з моменту зараження тварини до прояву клінічних ознак хвороби?

     Інкубаційний період може тривати від 3 до 15 діб. При гострому перебігу хвороби – 5-9 діб. 

     Які клінічні ознаки є характерними для хворих на АЧС свиней ?

     Це надзвичайно заразна вірусна хвороба свиней усіх вікових груп, що характеризується здебільшого гострим перебігом та проявляється лихоманкою, значними крововиливами, синюшністю та змертвінням шкіри, враженнями внутрішніх органів та високою смертністю, що призводить до значних економічних збитків.

Характерними для хвороби є наступні ознаки:

раптова загибель тварини, за відсутності клінічного прояву, підвищення температури тіла до 40.5-42°C, зниження апетиту, в’ялість, швидка втомлюваність, слабкість тазових кінцівок, хитка хода, посилена спрага, тварини лежать, зарившись в підстилку,  ядуха, кашель, блювота, діарея (іноді з кров’ю), частіше запор, слизисті виділення з очей та носа, параліч тазових кінцівок, можливі аборти у самок, синюшність шкіри та червонувато-фіолетові плями черева, підгрудка, мошонки, вух, п’ятачка та кінцівок;

Хвороба охоплює 40-65 % поголів’я тварин, 85-100 % з яких гине впродовж 6-13 діб.

Якщо Ви помітили схожі ознаки негайно сповістіть ветеринарного лікаря ! 

     Що станеться, якщо не повідомити про підозру на АЧС ?

     Хвороба може швидко поширитись на сусідні господарства, завдаючи значних економічних збитків внаслідок загибелі свиней та ліквідації всього свинопоголів’я в регіоні.

При підозрі на АЧС сповістіть фахівця, краще перестрахуватись, аніж наразити на небезпеку всіх сусідів ! 

     Заходи ветеринарної служби по контролю АЧС.

     У разі підтвердження спалаху захворювання, служба ветеринарної медицини проводить карантинні заходи по запобіганню розповсюдження хвороби шляхом швидкого гуманного, безкровного забою усіх свиней на території, де спалахнула хвороба, з наступним спаленням трупів тварин, механічною чисткою та дезінфекцією приміщень та території утримання свиней.

     Яким дезінфектантом доцільно скористатись ?

    Для обробки приміщень, обладнання, загонів, території вогнища інфекції, забійних пунктів та інших місць, де перебували тварини, використовують дезінфекційні розчини, що знешкоджують вірус АЧС:

  •  розчин формаліну з умістом 1,5% формальдегіду;

  •  1,5% розчин параформу, приготовлений на 0,5% розчині їдкого натру;

  •  3% розчин парасоди або фоспару;

  •  5% розчин хлораміну;

  •  сухе хлорне вапно з вмістом не менше як 25% активного хлору;

  •  розчини хлорного вапна з умістом 4% активного хлору;

  •  3% (гарячий) розчин їдкого натру та інші засоби, які відповідно до настанов з їх застосування є активними до збудника АЧС. 

     Як запобігти занесенню вірусу АЧС в господарство ?

    Утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускаючи їх вигулу та контакту з іншими тваринами.

  •  Обслуговувати тварин лише у змінному спецодязі, використовуючи окремі засоби догляду та інвентар.

  •  Не дозволяти відвідування господарства та тваринницьких приміщень стороннім особам.

  •  Не купувати тварин у невстановлених для цього місцях та без супровідних ветеринарних документів.

  •  Не забивати хворих свиней та не переробляти туші захворілих тварин.

  •  Не утримувати в приватному господарстві свиней, якщо Ви мисливець на диких свиней.

  •  Не згодовувати свиням харчові відходи, що містять свинину чи продукти забою без проварювання.

 

  ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ – ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ С. СТЕПОВЕ СТЕПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Формат: DOC | Добавлен: 02/09/2020 14:01:55
109Kb Скачать скачать
  ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ – ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ С. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ СТЕПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Формат: DOC | Добавлен: 02/09/2020 14:02:57
106Kb Скачать скачать

Оголошення 

Відповідно до листа Держенергоефективності від 02.09.2020  № 53-02/12/5-20, з метою інформування населення про переваги використання відновлювальних джерел енергії для забезпечення потреб домогосподарств в електроенергії, опаленні чи гарячому водопостачанні Держенергоефективності проводить інформаційно-роз’яснювальну кампанію «Чиста» енергія для Вашої родини», підготовлену за підтримки ЄС у рамках Проєкту ЄС Twinning «Розвиток відновлювальної енергетики України».

Враховуючи вищенаведене, просимо розглянути відеоролик на сайті Держенергоефективності http://saee.gov.ua/uk/content/renewables 

 Роз'яснення для операторів ринку харчових продуктів щодо видачі експлуатаційних дозволів 

На чисельні звернення суб’єктів господарювання стосовно надання роз’яснення щодо отримання експлуатаційних дозволів, Новоодеське міжрайонне управління Головного  управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє наступне.

Експлуатаційний дозвіл – це документ дозвільного характеру, який видається операторам ринку харчових продуктів лише за результатами інспектування потужності державними інспекторами Держпродспоживслужби.
Експлуатаційний дозвіл повинні отримувати оператори ринку харчових продуктів, які здійснюють діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження (відповідно до частини 1 ст. 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» далі – Закон).
 
Тобто, відповідно до вимог Закону, дозвіл необхідно отримувати в тому випадку, якщо ваша ДІЯЛЬНІСТЬ безпосередньо пов’язана з виробництвом харчових продуктів тваринного походження, інгредієнтами яких є неперероблені продукти тваринного походження, а також із зберіганням харчових продуктів тваринного походження, які потребують дотримання спеціального температурного режиму (повинні зберігатися за температури нижче 10 °C).
До неперероблених продуктів тваринного походження відносять: молоко; м’ясо; рибу; молюски і ракообразні;
яйця; мед; інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною.
УВАГА! Наведений перелік не є вичерпним!!!
Обов’язок отримання експлуатаційного дозволу не поширюється в частині відповідної діяльності на операторів ринку, які здійснюють:
первинне виробництво харчових продуктів тваринного походження, а також пов’язану з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при цьому істотно не змінюється стан такої продукції;
транспортування харчових продуктів тваринного походження, у тому числі тих, які потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;
зберігання харчових продуктів тваринного походження, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;
виробництво та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження;
експлуатацію закладів громадського харчування та закладів роздрібної торгівлі, що відповідають вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України. До моменту встановлення таких вимог цей виняток поширюється на всі заклади громадського харчування та заклади роздрібної торгівлі.
Наведемо приклади підприємств, які повинні отримати експлуатаційний дозвіл:
холодильний склад, на якому зберігається продукція тваринного походження за температури нижче 10 °C;
бійні птиці, копитних тварин; потужності з розбирання та обвалювання м’яса; потужності з виробництва м’ясних напівфабрикатів; потужності з очищення молюсків; рибопромислове судно; оптовий ринок з продажу риби, м’яса, птиці; потужності зі збирання молока, якщо вони не пов’язані з первинним виробництвом; потужності з виробництва яєць (птахофабрики).
Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою (з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку, до початку їх експлуатації.
Для отримання експлуатаційного дозволу оператори ринку подають заяву та перелік харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати, до Центру надання адміністративних послуг ( Центр надання адміністративних послуг Миколаївського району (54036, м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 18-А). Т.: (0512)480971, Електронна пошта - admin_mykolayiv-rda@ukr.net ).
Строк видачі експлуатаційного дозволу оператору ринку становить 30 календарних днів з дня отримання компетентним органом всіх документів, зазначених вище.
Огляд заявлених потужностей проводиться не пізніше 15 календарних днів з дня отримання компетентним органом документів.
Експлуатаційний дозвіл є безстроковим.
Потужностям, на які видано експлуатаційний дозвіл, присвоюється реєстраційний номер.
Оператори ринку та потужності, на які видано експлуатаційний дозвіл, вносяться до Реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, відповідно до Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 10.02.2016 року №40.
 
Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є:
1) неподання документів, передбачених частиною восьмою ст.23 Закону;
2) недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах;
3) невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону;
4) у разі якщо потужністю є агропродовольчий ринок, - оператором ринку не створено умов для належної роботи лабораторії (не виділено у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією).
У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу, повторний розгляд документів здійснюється компетентним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання повторної заяви та інших документів, передбачених Законом.
Анулювання експлуатаційного дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються з підстав, у порядку та строки, що встановлені законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
Потужності операторів ринку харчових продуктів, на яких не поширюється обов’язок щодо отримання  експлуатаційного дозволу, підлягають державній реєстрації.

ПАМ'ЯТКА ПРО СКАЗ

СКАЗідрофобія, водобоязнь, рабічна інфекція) – гостре інфекційне захворювання нервової системи, збудником якого є вірус. Всюди, де є вогнища сказу серед тварин, під загрозу потрапляють люди. Мабуть, не має найважчого захворювання ніж сказ. На протязі тисячоліть воно залишається невиліковним та смертельним.

На сказ хворіють всі теплокровні тварини.

Найчастіше - це лиси, вовки, єнотовидні собаки, куниці, тхори, собаки, коти, корови, кози, вівці, коні, свині, криси та навіть хомячки.

Від людини до людини, як правило сказ не передається, заражують людей та друг друга інші тварини. Особливу небезпеку представляють безпритульні собаки та коти, а з диких тварин - лиси, вовки, які під час хвороби втрачають страх перед людиною і заходять в населенні пункти.

                Для недопущення зараження людей на сказ ветеринарна служба Миколаївського району переконливо просить населення:

                1) Не підходити до диких тварин, які заходять на територію населених  пунктів, не намагайтесь зловити їх руками, не підпускати до них дітей.

                2) Не подходити та не гладити безпритульних тварин (собак та котів), які можуть бути переносниками захворювання.

                3) Власникам домашніх тварин в обов’язковому  порядку дотримуватись правил утримання собак и котів та обовязково провести щеплення проти сказу. Власникам дачних ділянок, які привозять домашніх тварин з собою, не випускати їх за територію ділянки, відгородити їх від контакту з безпритульними та дикими тваринами.

                4) При виявленні тварин з ознаками сказу (агресивність, неадекватна поведінка, рясне слиновиділення), негайно повідомити про це ветеринарну службу району).

5) До прибуття ветеринарних фахівців прийняти необхідні заходи по надійній ізоляції  підозрілих на захворювання або покусаних тварин.

6) У випадку покусу негайно звернутися в медичний заклад за місцем проживання.

7) Проводити реєстрацію належних власникам собак в порядку, встановленому  місцевою адміністрацією .

Ветеринарная служба Миколаївського району сподівається на Ваше розуміння і співпрацю у недопущенні розповсюдження цього небезпечного захворювання.

 

Для вакцинації домашніх тварин звертайтесь за адресою: Миколаївська районна державна лікарня ветеринарної медицини

 м. Миколаїв, Одеське шосе, 90, телефон (0512) 48-40-84. А також в державні установи ветеринарної медицини в місті Миколаєві та в районах Миколаївської області.

 

Щодо впровадження системи НАССР

Відповідно ст. 20, 21 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (надалі – Закон) оператори ринку зобов’язані розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Термін, система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), визначений ч. 81 п. 1 ст. 1 Закону - система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів.

Оператори ринку повинні запровадити систему НАССР для малих потужностей до 20.09.2019 згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів».

Запровадження зазначеної системи на харчоблоках освітніх закладів та закладів оздоровлення дітей є необхідним заходом для забезпечення безпечного харчування дітей. Зазначена система повинна бути актуальною та змінюватися в залежності від діяльності оператора ринку та змін в законодавстві.

Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» передбачена відповідальність за невиконання визначеного законом обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат (141690 грн).

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 встановленні вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР. В Україні діє Національний стандарт ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT) щодо системи управління безпечністю харчових продуктів.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

населенню щодо укриття в захисних спорудах

 

З метою організації інженерного захисту населення в сучасних умовах використовуються захисні споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття), а також найпростіші укриття.

Захисні споруди цивільного захисту – споруди, призначені для захисту (укриття) населення від засобів масового ураження в особливий період та від дії факторів ураження надзвичайних ситуацій у мирний час (далі - захисні споруди);

Вони розподіляються на сховища та протирадіаційні укриття та є основним засобом колективного захисту окремих категорій населення.

Також населення може укриватися в найпростіших укриттях.

Найпростіші укриття – це споруди підземного простору населених пунктів (станції метрополітену, підземні переходи, гаражі та інше), гірничі виробки, підвальні та інші приміщення, які можуть бути використані для захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та у особливий період.

Фонд захисних споруд цивільного захисту - сукупність всіх наявних інженерних споруд (спеціально побудованих, пристосованих, які забезпечують захист населення від засобів масового ураження в особливий період та від дії факторів ураження надзвичайних ситуацій у мирний час, а також споруди, які можуть бути використані для цих цілей (далі – фонд захисних споруд). До фонду захисних споруд відносяться захисні споруди цивільного захисту (список додається) та споруди, які можуть бути використані для захисту населення (найпростіші укриття).

Дані про місцезнаходження сховищ, протирадіаційних укриттів, найпростіших та швидко-споруджуваних укриттів, адреси їх розташування можна отримати у органах місцевого самоврядування, керівників суб’єктів господарювання (підприємств, установ, організацій, житлово-експлуатаційному об’єднанні, асоціації та об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків) за місцем роботи та проживання.

Уважно слухайте  повідомлення та виконуйте вказівки місцевих підрозділів з питань цивільного захисту. Життя багато в чому залежить від вправних та правильних дій в разі виникнення загрози нападу противника та за сигналами оповіщення цивільного захисту.

Під час загрози нападу противника ввімкніть та постійно тримайте ввімкненими репродуктори (телевізори та радіоприймачі). Через ці канали будуть передаватися розпорядження та сигнали оповіщення цивільного захисту та рекомендації щодо дій в цій ситуації.

Особисті документи (паспорт, диплом, свідоцтва про народження, шлюб та освіту, інші важливі документи) варто мати з собою.

Беріть активну участь у виконанні наступних заходів:

- у підготовці захисної споруди (найпростішого укриття), в якій укриваєтесь Ви та Ваша сім’я;

- у виготовленні та підготовці найпростіших засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри;

- у підготовці індивідуальних  перев’язувальних пакетів, домашньої аптечки та медикаментів;

- у проведенні імунізації від найбільш небезпечних інфекцій.

При підготовці до евакуації завчасно зберіть речі (постільну білизну, натільну білизну, одежу, документи, гроші, запас харчів та води на три доби, засоби індивідуального захисту, аптечку) і тримайте їх у доступному місці, біля виходу з квартири (приватного будинку).

Після збору речей, що вище названі, та підготовки дітей візьміть участь у підготовці укриття для себе та своєї родини (підвалу або іншого найпростішого укриття), якщо для Вас не визначено місце укриття у захисній споруді.

За сигналами оповіщення цивільного захисту

«ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» - швидко вдягніться, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, медикаменти, запас харчів, вимкніть електроенергію, газові прилади та негайно укривайтеся у захисній споруді (найпростішому укритті).

«ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ» - подається місцевим підрозділом з питань цивільного захисту через систему оповіщення, місцеве радіо, телебачення та за допомогою пересувних гучномовців.

«РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА» - негайно надягніть засоби індивідуального захисту та дійте так само як під час сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»

«ХІМІЧНА НЕБЕЗПЕКА» -  негайно надягніть протигаз, засоби захисту шкіри та укрийтеся у захисній споруді (найпростішому укритті).

Про можливість виходу із захисної споруди (найпростішого укриття) та порядок подальших дій повідомляється через систему оповіщення та з допомогою посильних за командою «ВІДБІЙ…»

Порядок заповнення захисних споруд людьми, які укриваються

Заповнення захисних споруд проводиться за сигналами оповіщення цивільного захисту. Для швидкого заповнення захисної споруди особи, що укриваються, повинні заздалегідь вивчити маршрути руху. Напрямок руху до захисних споруд від місць масового перебування людей місцева влада (керівництво об’єкту господарювання) повинна зазначити покажчиками маршруту руху, вивішеними чи намальованими на видимих місцях.

У нічний час написи, покажчики і входи мають бути освітлені або дубльовані світловими покажчиками.

Особи, що укриваються, повинні прибувати у захисну споруду із засобами індивідуального захисту та дводобовим запасом продуктів у поліетиленовій упаковці (якщо вони не закладені у захисній споруді) та мати при собі найнеобхідніші речі. Забороняється приносити у захисну споруду легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах, а також громіздкі речі, приводити тварин.

Заповнювати захисні споруди необхідно організовано, без паніки. Розміщує людей у відсіках особовий склад формувань з обслуговування захисних споруд. Осіб, що прибули з дітьми, розміщують в окремому відсіку чи у місці, спеціально відведеному для них. Дітей, людей похилого віку і людей із поганим самопочуттям розміщують у медичній кімнаті або біля огороджувальних конструкцій і ближче до повітроводів. Розміщення здійснюється, як правило, за виробничим або територіальним принципами (цех, бригада, будинок), місця розміщення таких груп позначають табличками відповідного змісту.

Особи, що укриваються, під час перебування у захисній споруді повинні виконувати усі вказівки командира і особового складу формування, що стосуються перебування у споруді, надавати їм необхідну допомогу.

У захисній споруді забороняється палити, шуміти, запалювати без дозволу газові лампи, свічки, не слід ходити по приміщеннях без особливої потреби, необхідно дотримуватись дисципліни, якнайменше рухатися. Слід організувати позмінний відпочинок людей на місцях, обладнаних для лежання. Для повноцінного відпочинку можна тримати у захисній споруді або брати з собою легкі підстилки і невеликі подушки з поролону, губчатої гуми або іншого синтетичного матеріалу.

Оповіщення осіб, що укриваються, про обстановку поза захисною спорудою і про сигнали та команди здійснюється командиром групи (ланки) з обслуговування захисної споруди або безпосередньо по радіотрансляційній мережі. Вихід із захисної споруди здійснюється за командою "Відбій" (після уточнення обстановки у районі захисної споруди, а також у випадках вимушеної евакуації у порядку, який установлюється командиром групи (ланки) з обслуговування захисної споруди). Вимушена евакуація із захисної споруди проводиться:

-    при пошкодженнях захисної споруди, які виключають подальше перебування у ній осіб, що укриваються;

-    при затопленні захисної споруди;

-    при пожежі у захисній споруді і утворенні у ній небезпечних концентрацій шкідливих газів;

-    при досягненні граничнодопустимих параметрів повітряного середовища.

  Про затвердження документів державного планування Генерального плану та плану заснування території с. Степове та с. Зелений Гай Миколаївського району
Формат: JPG | Добавлен: 23/10/2020 11:58:40
116Kb Скачать скачать
  ОГОЛОШЕННЯ про продовження попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2021 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 18:40:49
169Kb Скачать скачать

 Міжнародна конференція «ЕРА ПІСЛЯ COVID»

 
Доводимо до Вашого вдома, що 25 вересня 2020 року в м. Києві, «Гольф Центр» (вул.Оболонська Набережна, 20) відбудеться 5-та Міжнародна конференція «ЕРА ПІСЛЯ COVID».
Участь у конференції приймуть: заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ; президенти громадської спілки «Співтовариство виробників і споживачів бобових України», Світової Конфедерації Бобових та Української асоціації виробників і переробників сої.
Реєстрація учасників розпочнеться о 8.30, оплата 2500 грн/ з одного учасника.
Програма заходу складається із 4 сесій: «Ера після COVID»; «Бобові – щеплення від «корони»; «Соя», «З поля на полицю».
Контактний телефон організатора заходу – громадської спілки «Співтовариство виробників і споживачів бобових України» 067 364 16 36.

 Конкурсний відбір проєктів

 
Міністерство розвитку громад та територій України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р.№ 827 «Деякі питання фінансування програм та проєктів регіонального розвитку» (зі зманами), оголосило конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.
Пропонуємо ознайомитись з нормативно-правовою базою, розміщеною на сайті https://sectoral.minregion.gov.ua  та розглянути можливість участі у конкурсі як окремий заявник або разом з іншими установами-партнерами.
Документи на участь у конкурсному відборі подаються заявником проекту виключно в електронному вигляді через онлайн-платформу https://sectoral.minregion.gov.ua до 17 год.00 хв. 20 жовтня 2020 року включно. Детальніша інформація розміщена за посиланням https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-regional-na-polityka/ sectoralna-byudzhetna-pidtrimka-yes/ 

Шановні громадяни!

 

Повідомляємо, що громадські обговорення щодо розгляду та врахування пропозицій громадськості  у проєкті детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею до 2,0 га в межах Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту для розміщення об’єкту будівництва та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкта детального плану території, які мали відбутися 16 березня 2020 року о 10-00 в залі засідань Ольшанської селищної ради за адресою: смт Ольшанське, вул. К.Ольшанського, та були перенесенні в зв’язку з карантинними заходами, відбудуться 17 серпня 2020 року о 16-00 за тією ж адресою.

  ЗАЯВА_про_визначення_обсягу_СЕО_Зелений_Гай
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 18:40:35
58Kb Скачать скачать
  Заява СЕО АБЗ Весняне
Формат: DOC | Добавлен: 15/09/2020 14:27:41
61Kb Скачать скачать

Зерніть увагу

 

Інформація про коронавірусну інфекцію COVID-19 та необхідні заходи для запобігання розповсюдження коронавірусу

Наразі, в Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів, 5 тисяч медичного персоналу, який працює в інфекційних лікарнях.

Міжнародні заходи:

Найбільш ймовірними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря. Цими проміжними тваринами-господарями можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифіковано.

В цілому, коронавіруси дуже стабільні в замороженому стані згідно з дослідженнями інших коронавірусів, які показали виживання до двох років при -20 ° C. Дослідження, проведені на SARS-CoV і MERS-CoV, показують, що ці віруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом декількох днів в залежності від комбінації параметрів, таких як температура, вологість і світло.

Наприклад, при температурі охолодження (4°C) MERS-CoV може залишатися життєздатним до 72 годин. Сучасні дані про інші штами коронавірусів показують, що, хоча коронавіруси, мабуть, стабільні при низьких і заморожуючих температурах протягом визначеного періоду, гігієна харчових продуктів і належні методи забезпечення безпеки харчових продуктів можуть запобігти їх передачі через продукти харчування. Зокрема, коронавіруси є термолабільними, що означає, що вони чутливі до нормальної температури приготування (70°C). Тому, як правило, слід уникати споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. З сирим м'ясом, сирим молоком або сирими органами тварин слід поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення сирої їжі.

SARS-CoV і MERS-CoV схильні до найбільш застосовуваних протоколів очищення і дезінфекції, і поки немає ніяких ознак того, що SARS-Cov-2 веде себе по-іншому.

CDC оприлюднило тимчасові рекомендації для підприємств та роботодавців щодо реагування на COVID-19:

Працівники із симптомами гострих респіраторних захворювань мають повідомити свого керівника та залишатися вдома.

Якщо на роботу вийшла людина з гострим респіраторним захворюванням, її слід відокремити від інших працівників та негайно направити додому.

Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.

Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити руки з милом не менше 20 секунд.

При плануванні відряджень варто дотримуватися рекомендацій https://bit.ly/2HCKKW0

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/39PsC7E

 

Нагадаємо, що 5 лютого Центр громадського здоров’я МОЗ України отримав перші тест-системи для виявлення коронавірусу (2019-nCoV). Це комплект реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з метою визначення нового коронавірусу. Комплект складається з набору реагентів, кожен з яких міститься в окремій ємності визначеного об’єму.
Докладніше про тест-системи: https://bit.ly/2vbP0cy

Центр громадського здоров'я підготував відповіді на поширені питання про тест-системи:

В яких лікарнях будуть діагностувати новий коронавірус?
Тест-система знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Для дослідження зразки будуть направлятися саме в цю лабораторію.

Через скільки буде результат з лабораторії?
Від моменту отримання зразка лабораторією в середньому необхідно 5-7 годин робочого часу для визначення результату.

Тепер усіх, хто був у Китаї, будуть діагностувати? Де можна пройти ці тести? Чи можна купити самим?

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, зазначених в рекомендаціях ВООЗ. Тестування буде проводити вірусологічна референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Купити тест-систему для самостійного користування неможливо.

Це правда, що її вистачить для перевірки тільки 20-30 чоловік?
Отримана тест-система та реагенти розраховані на близько 30-ти досліджень, чого цілком достатньо до моменту отримання чергових реагентів. Також лабораторному діагностуванню на коронавірус підлягають лише випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі.

Як підготуватися до діагностики?
Підготовку пацієнта до діагностики має забезпечити лікар. Усі лікарі отримали настанови та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо ведення пацієнтів з підозрою на нову коронавірусну інфекцію. Також заклади охорони здоров’я отримали методичні рекомендації щодо забору зразків та транспортування до лабораторії.

Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендацій:
часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою;
уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;
Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворювання спричинених новим коронавірусом:
Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти
Сторінка Центру громадського здоров’я України
Сторінка Міністерства охорони здоров'я України

 

З метою недопущення занесення і поширення на території області випадків захворювання спричинених новим коронавірусом, управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації визначено заклад (госпітальна база) для госпіталізації хворих та підозрілих осіб, які відповідають визначенню випадку 2019-nCov - КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» Миколаївської обласної ради.

Так у середу, 26 лютого, в облдержадміністрації на брифінгу щодо готовності та протидії поширення коронавірусу на Миколаївщині заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Оксана Черненко роз’яснила першочергові дії при виявлені людини з підозрою на короно вірус.

«У разі виникнення підозри, що людина заражена коронавірусом, ми його ізолюємо в боксі інфекційної лікарні, одразу робимо аналізи і оперативно відправляємо другий зразок до Києва. Якщо аналізи показують, що немає небезпеки, відповідно стає зрозуміло, що людина не заражена. На сьогодні в області осіб з захворюванням або підозрами на короновірус не зареєстровано», - сказала вона.

 

  ЗАЯВА_про_визначення_обсягу_СЕО_Степове
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 18:40:35
57Kb Скачать скачать

 

Всеукраїнський онлайн-форум «Енергонезалежні регіони України»

 

 

24 листопада 2020 року, у режимі онлайн, відбудеться Всеукраїнський онлайн-форум  організований Держенергоефективності спільно з Міненерго на тему «Енергонезалежні регіони України: як замістити газ, знайти інвестиції та стимулювати бізнес».

Всі бажаючі можуть взяти участь в зазначеному форумі.

Для доступу до онлайн-трансляції необхідно зареєструватись до 18 листопада 2020 року за посиланням: https://forms.gle/TcomhwkMXLR2SwnQA

Контактна особа: Юлія Шостак, тел.:044-590-54-09, (096)914-17-76