Миколаївський район » Доступ до публічної інформації
Українська | Русский | English
Головна Новини Регуляторна діяльність Сторінка пам`яті загиблим воїнам АТО

Доступ до публічної інформації

  Закон України Про доступ до публічної інформації
Формат: DOC | Добавлен: 17/05/2012 09:57:51
125Kb Скачать скачать
  ПОСТАНОВА
від 7 вересня 2011 р. № 938
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації

Формат: DOC | Добавлен: 28/05/2012 10:53:54
43Kb Скачать скачать
  Про впровадження системи обліку публічної інформації
від 11.05.2012 року № 269-р

Формат: DOC | Добавлен: 18/07/2019 10:44:52
37Kb Скачать скачать
  Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про інформацію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст.313 )

Формат: DOC | Добавлен: 28/05/2012 10:55:31
118Kb Скачать скачать
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011
Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Формат: DOC | Добавлен: 28/05/2012 11:11:07
37Kb Скачать скачать
  Розпорядження голови Миколаївської РДА
22.06.2011 р.№ 275-р
Про забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації в райдержадміністрації

Формат: DOC | Добавлен: 28/05/2012 10:58:32
86Kb Скачать скачать

                         

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                         

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від  22.06.2011 р.   №­­­  275-р            

 

 

 

 

Форма запиту на інформацію

 

Розпорядник                                  Миколаївська

інформації                      районна  державна адміністрація

 

Запитувач 

_______________________________________________

(прізвище; ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації

 

______________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних осіб

 

______________________________________________________________

та об'єднань громадян, що не мають статусу  юридичної  особи,

______________________________________________________________

поштова, адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу   відповідно  до  Закону  України  «Про  доступ     до     публічної інформації» надати

______________________________________________________________

         (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану   інформацію   прошу  надати  у   визначений   законом   строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу_____________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

______________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу___________________________________________

телефаксом___________________________________________________

за телефоном _________________________________________________

 

________                           _________

(дата)                                (підпис)

 

 

 

 

 

Примітки. 

 1  Система обліку,  що містить  інформацію  про    документи, які перебувають у володінні райдержадмінстрації,  розміщена на веб-сайті

2. Запит може бути поданий до райдержадміністрації

на поштову адресу - 54036, м. Миколаїв, Одеське шосе, 18-А;

на електронну адресу - nikolaev@mykolayiv-oda.gov.ua;

телефаксом -(0512)  480547

за телефоном - (0512) 480524, 480547.

3.  Запит може бути поданий особисто до загального відділу апарату райдержадміністрації в    робочий    час:

понеділок - четвер з 8.00 до 17,00, п'ятниця з 8.00 до 16.00 , перерва на обід - з 12.00 до 12.45.

4.       У  запиті   необхідно  зазначити спосіб отримання інформації.

5.       Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6.        У    разі     коли     запит     на      інформацію     стосується    інформації,

необхідної для: захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7.       У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошук інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8.       Інформація на запит надається безоплатно.

9.  У     разі     коли запитувана   інформація  містить   документи  обсягом

більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу    із    зазначенням    обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

 1) райдержадміністрація не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено   запит;

 2)  інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 3) запитувач не оплатив    фактичні   витрати,       пов'язані   з копіюванням  документів,     відповідно     до пункту 9 цих приміток;

 4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

 прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

 

загальний опис інформації або вид,  назву,  реквізити чи             зміст документа,   щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 

         підпис і дату (за. умови подання письмового запиту)

 

                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО         

розпорядженням голови

     від  22.06.2011 р.   №­­­  275-р           

 

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

          1.  Інформація, що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію.

          2.  Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням: нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

          3.  Інформація, зібрана в процесі діяльності у сфері оборони, країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "Для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Порядок складення та подання до Миколаївської районної державної адміністрації запитів на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від  22.06.2011 р.   №­­­  275-р            

 

 

Порядок складення та подання до Миколаївської районної державної адміністрації запитів на інформацію

        1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

        2. Запит може бути поданий до райдержадміністрації:

на поштову адресу - 54036, м. Миколаїв, Одеське шосе, 18-А;

на електронну адресу - nikolaev@mykolayiv-oda.gov.ua;

телефаксом - (0512) 48 05 47;  за телефоном - (0512) 48 05 46, 48 05 24.

        3. Запит може бути поданий особисто до  загального відділу апарату райдержадміністрації  робочий час: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п'ятниця з 8.00 до 16.00, перерва на обід -з 12.00 до 12.45.

       4. Запит на інформацію подається у довільній формі.

       5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу,   адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

         6.   Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку він може отримати у відділі роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації або яка розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

       7.   Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

       8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

      9.   На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування райдержадміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Порядок оскарження рішеннь, дій чи бездіяльності посадових осіб райдержадміністрації з питань надання публічної інформації

Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

       Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

       Частиною 4 статті 38 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" також передбачено, що рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.

Перелік документів, що знаходяться у володінні Миколаївської райдержадміністрації, які містять публічну інформацію

1.    Інформація про структуру  Миколаївської райдержадміністрації (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

2.    Регламент райдержадміністрації (загальний відділ).

3.    Положення про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

4.    Колективний договір працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (відділ економіки).

5.    Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності (загальний відділ).

6.    Рішення колегій райдержадміністрації та її структурних підрозділів (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

8.    Декларації про доходи (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

9.     Інформація про вакансії в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

10.  Кадровий резерв (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

11.  Матеріали щорічної оцінки, атестації (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

12. Матеріали, які стосуються діяльності консультативно-дорадчих органів, створених при райдержадміністрації (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

13.  Плани роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, звіти про їх виконання. (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

14.  Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації та її структурних підрозділів (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

15.  Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

16.  Графіки проведення прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації (загальний відділ).

17.  Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян (загальний відділ).

18. Тижневі, місячні, квартальні та річні звіти по роботі зі зверненнями громадян (загальний відділ).

19.  Районні програми та інформація про їх виконання (сектор контролю).

20.  Бюджетні запити райдержадміністрації (відділ фінансово-господарського забезпечення).

21.  Свідоцтва про державну реєстрацію райдержадміністрації та її структурних підрозділів (відділ фінансово-господарського забезпечення).

22.  Відомості про документообіг райдержадміністрації (загальний відділ).

23.  Перелік адміністративних послуг, які надаються райдержадміністрації (дозвільний центр).

24. Перелік документів дозвільного характеру передбачених Законами України (дозвільний центр).

25. Перелік документів які необхідні для видачі документів дозвільного характеру (дозвільний центр).

26. Порядок видачі дозвільних документів (дозвільний центр).

27.  Інформація про районі організації політичних партій (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

28.  Інформація про відзначення в районі державних, професійних свят та пам’ятних дат (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

29.  Зразки оформлення документів за адміністративними послугами, що надаються райдержадміністрацією (дозвільний центр).

30.  Інформація про зареєстровані релігійні громади (відділ управління персоналом, організаційної роботи та інформаційної діяльності).

31.  Порядок доступу до архіву та порядок користування документами в архівному відділі райдержадміністрації.

32.  Мережа шкіл району, позашкільних закладів, оздоровчих закладів системи освіти та інформація про їх діяльність (відділ освіти).

33.  Календарний план спортивно-масових та спортивних заходів (відділ у справах сім'ї, молоді та спорту).

34. Порядок оформлення посвідчень багатодітній родині (відділ у справах сім'ї, молоді та спорту).

35. Порядок оформлення посвідчень на почесне звання «Мати героїня» України (відділ у справах сім'ї, молоді та спорту).

36. Перелік закладів, які надають соціальні послуги молоді та різним категоріям сімей (центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді).

37.  Документи про надзвичайні ситуації (відділ з питань надзвичайних ситуацій).

38.  Список об’єктів культурної спадщини району. (відділ культури і туризму райдержадміністрації)

  Протидія корупції
Формат: DOC | Добавлен: 11/02/2013 10:05:54
34Kb Скачать скачать
  До відома жителів сільської місцевості! Власний будинок – запорука сімейного добробуту!
Формат: DOC | Добавлен: 17/07/2014 09:14:53
125Kb Скачать скачать
  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 65-р від 28.03.2016
Формат: DOC | Добавлен: 05/04/2016 12:27:26
60Kb Скачать скачать
  ІНФОРМАЦІЯ про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Миколаївській райдержадміністрації протягом І кварталу 2017 року
Формат: DOC | Добавлен: 18/04/2017 10:26:43
36Kb Скачать скачать
  ІНФОРМАЦІЯ про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Миколаївській райдержадміністрації протягом І півріччя 2017 року
Формат: DOC | Добавлен: 19/07/2017 11:15:01
35Kb Скачать скачать
  ІНФОРМАЦІЯ про стан розгляду запитів на публічну інформацію у миколаївській райдержадміністрації протягом 9 місяців 2017 року
Формат: DOCX | Добавлен: 06/10/2017 14:16:54
14Kb Скачать скачать
  ІНФОРМАЦІЯ про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Миколаївській райдержадміністрації за 2017 рік
Формат: DOC | Добавлен: 15/01/2018 15:10:34
35Kb Скачать скачать
  ІНФОРМАЦІЯ про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Миколаївській райдержадміністрації протягом І кварталу 2018 року
Формат: DOC | Добавлен: 10/04/2018 10:06:07
34Kb Скачать скачать
  ІНФОРМАЦІЯ про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Миколаївській райдержадміністрації протягом І півріччя 2018 року
Формат: DOC | Добавлен: 27/07/2018 13:32:39
34Kb Скачать скачать
  ІНФОРМАЦІЯ про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Миколаївській райдержадміністрації протягом 9 місяців 2018 року
Формат: DOC | Добавлен: 19/10/2018 09:54:34
34Kb Скачать скачать
  ІНФОРМАЦІЯ про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Миколаївській райдержадміністрації протягом 2018 року
Формат: DOC | Добавлен: 23/01/2019 14:58:09
34Kb Скачать скачать
  ІНФОРМАЦІЯ про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Миколаївській райдержадміністрації протягом І кварталу 2019 року
Формат: DOC | Добавлен: 09/04/2019 14:37:57
36Kb Скачать скачать
  ІНФОРМАЦІЯ про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Миколаївській райдержадміністрації аротягом І півріччя 2019 року
Формат: DOC | Добавлен: 04/07/2019 14:07:19
36Kb Скачать скачать