Миколаївський район » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Регуляторна діяльність Сторінка пам`яті загиблим воїнам АТО Оголошення УВАГА! КОРОНАВІРУС! COVID-19

Новини

Види та умови укладання трудового договору

14/01/2020

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільнопогоджується (стаття 43 КонституціїУкраїни.

Працівникиреалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, отжетрудовий договір є основною, базовою формою виникнення трудовихправовідносин.

Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язуєтьсявиконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганнямвнутрішньому трудовому розпорядкові, а власникпідприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язуєтьсявиплачуватипрацівниковізаробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодоюсторін (стаття 21 КЗпП України.

Сторонами трудового договору є працівник та власникпідприємства, установи організації або уповноважений ним орган чи фізична особа.

Форма трудового договору

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовійформі.

Додержанняписьмовоїформи є обов'язковим у таких випадках:

1.     приорганізованомунаборі працівників;

2.     при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливимиприроднимигеографічними і геологічнимиумовами та умовамипідвищеногоризику для здоров'я;

3.     при укладенні контракту;

4.     у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

5.     при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

6.     при укладенні трудового договору з фізичною особою;

7.     в інших випадках, передбачених законодавством України.

Перелік необхідних документів

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати наступні документи:

1.     паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

2.     трудову книжку;

3.     документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи (у випадках, передбачених законодавством).

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженнямвласника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби України про прийняття працівника на роботу.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національнуприналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Обов'язкироботодавця при укладенні трудового договору

До початку роботи за укладенимтрудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

1.     роз'яснитипрацівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливихвиробничихфакторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2.     ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3.     визначитипрацівниковіробоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4.     проінструктувати працівника з технікибезпеки, виробничоїсанітарії, гігієнипраці і протипожежної охорони.

Випробування при прийнятті на роботу

При укладенні трудового договору може бути обумовленеугодоюсторінвипробування, метою якого є перевіркавідповідності працівника роботі, яка йомудоручається (стаття 26 Кодексу законів про працю України).

Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

В періодвипробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:

 • осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
 • молодихробітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
 • молодихспеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
 • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
 • осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
 • осіб, обраних на посаду;
 • переможців конкурсного відбору на заміщеннявакантної посади;
 • осіб, які пройшлистажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;
 • вагітних жінок;
 • одинокихматерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
 • осіб, з якимиукладаєтьсястроковийтрудовий договір строком до 12 місяців;
 • осіб на тимчасові та сезонні роботи;
 • внутрішньопереміщених осіб;
 • приприйнятті на роботу в іншумісцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Працівник вважається таким, який витримаввипробування, якщо строк випробуваннязакінчився, а він до закінчення строку не бувзвільнений з роботи.

Види трудового договору

Залежно від строку трудовий договір може бути:

1.     безстроковим, що укладається на невизначений строк;

2.     навизначений строк, встановлений за погодженнямсторін;

3.     таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв,вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61

Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням:https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.

Ще більше консультаційна інформаційному ресурсіWikiLegalAid, який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

Місце розташування та контакти відділів бюро правової допомоги:

https://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/miscevi-centri/pershyi-mykolaivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy

Всі новини →