Миколаївський район » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Регуляторна діяльність Сторінка пам`яті загиблим воїнам АТО Оголошення

Новини

Соціальні відпустки та порядок їх надання

08/07/2019

Відпу́стка— час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати. Основним законом що регулюєвідпустки є Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 року.

Згідно з законодавством відпустки поділяються на:

1) щорічнівідпустки;

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 13, 14 і 15 Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 року);

3) творчівідпустки (стаття 16 Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 року);

4) соціальнівідпустки (стаття 4 Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 року);

5) відпустки без збереженнязаробітної плати (статті 25, 26 Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 року).

Також, законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

 

Види соціальнихвідпусток

Згідно з Законом України "Про відпустки" соціальнівідпустки поділяються на такі види:

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:

  • до пологів - 70 календарних днів;
  • після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.''

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінкиїй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку.

Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частковооплачуванувідпустку та відпустку без збереженнязаробітної плати для догляду за дитиноюбільшоїтривалості.Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батькомдитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактичнодоглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опікудитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Відпустка у зв'язку з усиновленнямдитини

Особі, яка усиновиладитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленнямдитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленнідвох і більше дітей) без урахуваннясвяткових і неробочих днів після набраннязаконноїсили рішенням суду про усиновленнядитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).
Особа, яка усиновиладитину, має право на відпустку у зв'язку з усиновленнямдитини за умови, якщо заява про надання відпусткинадійшла не пізнішетрьох місяців з дня набраннязаконноїсили рішенням суду про усиновленнядитини.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітнюдитину з інвалідністю з дитинствапідгрупи А I групи

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновиладитину, матері особи з інвалідністю з дитинствапідгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинствапідгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опікудитину або особу з інвалідністю з дитинствапідгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічнододаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахуваннясвяткових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

За наявності декількохпідстав для надання цієї відпустки її загальнатривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

 

Порядок надання соціальнихвідпусток

Тривалістьвідпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактичновикористаних до пологів. До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінкиприєднатищорічнувідпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочомуроці.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку надається за заявою жінки або осіб, зазначених у частині третій статті 18 цього Закону, повністю або частково в межах установленогоперіоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиноюїйприпинено (із зазначенням дати).

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею вікутрьох років не надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у прийомнихсім’ях та вихованців у дитячихбудинках сімейного типу). Особам, зазначеним у частині третій статті 18 Закону України "Про відпустки" (крім осіб, які усиновили чи взяли дитину під опіку у встановленому законодавством порядку, прийомних батьків і батьків-вихователів), відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиноюїйприпинено (із зазначенням дати).

Відпустка у зв'язку з усиновленнямдитини віком старше трьох років надається за заявою особи, яка усиновиладитину, на підставі рішення про усиновленнядитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Додаткові відпусткипрацівникам, які мають дітей або повнолітнюдитину з інвалідністю з дитинствапідгрупи А I групинадаютьсяпонадщорічнівідпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 Закону України "Про відпустки", а також понадщорічнівідпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на іншийперіод або продовжуються у порядку.

 

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв,вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61

Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням:https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.

Ще більше консультаційна інформаційному ресурсіWikiLegalAid, який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

Місце розташування та контакти відділів бюро правової допомоги:

https://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/miscevi-centri/pershyi-mykolaivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy

 

 

Всі новини →